Fekete szappan

A fekete szappan egy közepesen kemény növényi illatú szappan, melynek színe az egészen világosbarnától a feketéig változhat. Magas olaj és zsírtartalmú növények leveléből, vagy terméséből főzik. Hogy mire jó? Lássuk!

Az afrikai fekete szappan Közép-, és Nyugat-Afrikában készül.

A legfőbb termelő országok Ghana és Nigéria, ahol évszázadok óta készítik és használják. Az előállítás módja és összetevők aránya régiónként némileg eltérhet, de a fő alkotók ugyanazok: pálma olaj, pálma mag olaj, kakaóvaj, shea vaj, banán levél és utilapu levél.

 

A fekete szappant hasonlóan a shea vajhoz nők készítik, receptje generációról generációra száll. Az összetevők közül, a szárított leveleket, magokat és azok héját egy nagy üstben elégetik. A keletkezett hamut vízzel elegyítik, majd megszűrik. Ezt követően adják hozzá az olajféléket, mint a pálma olaj, a pálma mag olaj, a shea vaj, vagy a kakaó vaj. Az így keletkezett masszát legalább egy napig keverik, majd hosszabb ideig állni hagyják. Az afrikai fekete szappan pontos receptjét persze mindenhol családi titokként őrzik.

 

fekete szappan

 

Mire használhatjuk az afriaki fekete szappant?

 

 

A legtöbb bőrtípusra kiválóan alkalmazható szappanféle. A fekete szappan nagy előnye, hogy bőrbarát, nem szárítja a bőrt, így korlátozás nélkül alkalmazható, akár az arcon is. Csecsemők, kisgyermekek mosdatásához is kiválóan alkalmas. Mélytisztító hatása révén nyugtatja a gyulladt bőrt, segít a pattanások kezelésében.

 

fekete szappan

 

A fekete szappan alkalmas hajmosásra is; megszappanozott kézzel a hajat megdörzsölve dús hab keletkezik, amely kímélően tisztítja a hajat. Ha bőrápolásról van szó, a fekete szappan a shea vaj ideális kiegészítője.

Száraz bőr

A fekete szappan egészséges működésre serkenti a bőrt, ezáltal beállítja az optimális zsírtermelést is. Eltávolítja az elhalt hámréteget. A száraz repedezett bőrt puhítja. Nem allergizál.

 • Érdes, repedezett bőr
 • Zsíros bőr
 • Napozás
 • Napozás után nyugtatja a leégett bőrt, kíméletesen távolítja el a napolajak maradékait.
 • Pattanások
 • Mélytisztító hatása révén a bőr pórusait kiválóan tisztítja.
 • Gyulladás
 • Gyulladáscsökkentő hatású, így alkalmazható kiütések, csípések estén is.
 • Borotválkozás

Borotválkozás előtt alkalmazva elkerülhetők a borotválkozás nyomán kialakuló irritációk, fertőzések. Make up, smink Kíméletesen távolítja el a kozmetikumokat. A fekete szappan használatával szebb, egészségesebb lesz bőre!

www.sheavaj.hu
ZSÍROK, OLAJOK, SZAPPANOK – buborék

A kémia és vívmányai, II. rész, Kir. Magy. Természettudományi Társulat, Budapest, 1940.


A zsírok és zsírszerû anyagok (olajok) annyira elterjedtek a növényvilágban,nargil_12724 hogyha csekély mennyiségben is, de majdnem minden növényi alkatrészben feltalálhatók. A növények egyes részei és pedig leggyakrabban a magvak, súlyuknak mintegy felét kitevô magas zsírtartalommal bírhatnak. Az állatvilágban a növényvilághoz hasonlóan szintén igen elterjedtek az olaj- és zsírféleségek. Sokszor vastag rétegekben, laza sejtek közé ágyazva, vagy bôr alá rétegezve, mint “szalonna”, a hasüregben, mint “háj”, a szárcsontokban és koponyaüregben, mint “velô” vannak felhalmozva. Egyes rovarok, pl. a méhek testükbôl nagy mennyiségû zsírt (viaszt) választanak ki. A tengerekben élô állatok, nevezetesen a bálnák és rozmárfajták teste különösen zsírdús. Az elôfordulásnak megfelelôen a növényi zsíroknál a magokat és a terméseket, míg az állatoknál a zsírszöveteket, melyek a zsírt magukba foglalják (szalonna, háj, csontzsír, velô), dolgozzák fel zsírkinyerés céljaira.

Bármily sokfélék is a zsírok és olajok keletkezésük szerint, vegyileg mégis nagyon hasonlók egymáshoz; csak a cetvelônél és a viasznál találunk nagyobb összetételbeli eltéréseket. Utóbbiaktól eltekintve mondhatjuk, hogy minden zsír és olaj fôtömegét háromféle zsír keveréke (nem vegyülete!) képezi, melyeket sztearin, palmitin, illetôleg olein névvel jelölünk. A különbözô eredetû zsírok és olajok ezeket a fôalkatrészeket változó arányban tartalmazzák. Ezenfelül minden zsírnak és olajnak egyéb alkatrészei is vannak, melyektôl azok jellegzetes tulajdonságai származnak. Utóbbiakról alább részletesen szólunk. Egyelôre ismerkedjünk meg az említett “vezér-alkatrészekkel”.

 A sztearin, a palmitin és az olein egyaránt egységes, tisztán is könnyen  elôállítható vegyület. Mindeniknek közös alkatrésze a glicerin, melynek 1 molekulája sztearin esetén 3 molekula sztearinsavval, palmitin esetében
ugyanannyi palmitinsavval, végül az olein esetében ugyanannyi olajsavval (oleinsavval) van vegyülve. A dolog ugyanis úgy áll, hogy a glicerin (C3H8O3) háromértékû alkohol, vagyis olyan anyag, mely három hidroxil (OH) csoportot tartalmaz. Utóbbiak útján a glicerin 1–1 molekulája az említett savak 3–3 molekuláját képes lekötni ú. n. glicerinészteralakjában:

 

Ezt a zsírszintézist gyakorlati úton is megvalósíthatjuk, ha glicerin és sztearinsav kellô arányú keverékét mindkét végén beforrasztott üvegcsôben 180 Co-ra hevítjük fel. A vegyi folyamat befejeztével a csô tartalma sztearinsavas glicerinné, vagyis sztearinná (trisztearinná) alakul át.

Ha valamely zsírt, pl. a most említett sztearint, lúgokkal, pl. nátronlúggal (NaOH), oltott mésszel [Ca(OH)2], vagy egyes fémoxidokkal, pl. ólomoxiddal (PbO) melegítjük, akkor a fordított folyamat, nevezetesen a zsír bomlása következik be. A glicerin és a zsírsav tehát szétválik, de a felszabaduló zsírsav (pl. sztearinsav) nyomban sóvá alakul az alkalmazott bázis fémjével. Az utóbbi fémvegyületeket szappanoknak mondjuk. A mindennapi életben használt szappanok nátronszappanok, vagyis bennük a zsírsavak nátriumsói, és pedig elsôsorban a sztearinsavas, palmitinsavas és olajsavas nátrium játsszák a fôszerepet. A nátronlúggal való elszappanosítás vegyfolyamatát tehát sztearin esetében így lehet feltüntetni:

 

A zsírok megbontása, vagyis elszappanosítása nemcsak lúgok segítségével történhetik, hanem más módon is. Így erôs savak, pl. kénsav is bontja azokat. Magas nyomáson és hômérsékleten pedig magával a vízzel is felbonthatjuk a zsírokat glicerinre és zsírsavakra. Azonkívül egyes magvakban található fermentumok is hasonló zsírbontó hatást idéznek elô.

Ismételve kiemeljük, hogy a zsírok fôtömege változó arányú elegye a sztearin-, palmitin-, illetôleg olajsav glicerinnel alkotott vegyületének (glicerinészterének). Vannak azonban olyan zsírnemû anyagok is, melyekben glicerin helyett más alkoholok vannak jelen. A méhviasz pl. szabad cerotinsav mellett palmitinsavas miricilésztert, a kínai viasz pedigcerotinsavat és cerilésztert tartalmaz. A cetvelô folyékony része “trigliceridekbôl” áll, míg a szilárd rész az egyvegyértékû cetilalkohol palmitinsavas észtere, hasonlóan a méhviasz és a kínai viasz összetételéhez.

A sztearin-, palmitin- és olajsav glicerinészterein kívül a zsírokban és olajokban kisebb mennyiségben, legtöbbször ugyancsak glicerinészter alakjában másféle zsírsavakat is találunk, melyek a különféle zsírok jellegzetes tulajdonságait adják meg. Ezek közül külön kiemeljük korábban a palmitinsavval és sztearinsavval együttesen már említett vajsavat, kapronsavat, kaprilsavat, kaprinsavat, laurinsavat, mirisztinsavat, nemkülönben a telítetlen savak közül az olajsav közeli rokonát, a tiglinsavat (C18H35COOH) és az ugyancsak telítetlen lininsavat, taritinsavat, illetôleg oleomargarinsavat (utóbbiak tapasztalati képlete egyforma: C17H31COOH), végül a linolsavat és a linolénsavat (C17H29COOH) stb.

A zsírok és olajok fôalkatrészei közül a keményebb zsírokban (pl. disznózsírban és még inkább a faggyúban) inkább a sztearinsavas és palmitinsavas glicerinészter, a folyékony zsírokban – vagyis olajokban – fôként az olajsavas glicerinészter dominál.

Ismert káros tulajdonsága a zsíroknak és olajoknak, hogy a levegôn rövidebbhosszabb idô alatt megavasodnak, amikor is csípôs ízt és kellemetlen szagot kapnak. E változás alatt a zsírok kémhatása savanyúvá válik. Az avasodás nem minden zsírnál és olajnál következik be egyenlô mértékben és egyenlô idô alatt. Jórészben függ ez a zsír tisztaságától, a környezet nedvességétôl, többé-kevésbbé a hômérséklettôl és a fényhatásoktól. Az avasodás kérdése még nincs kellôkép tisztázva. A Duclaux–Geitel-féle vizsgálatok szerint a zsírok avasodása enzimes hatás, mely az oxidációval kapcsolatosan elôálló hidrolitos bomlás következménye. A megfigyelések szerint elsôsorban azok a zsírok hajlamosak avasodásra, melyek könnyebben szappanosíthatók el. Az avasodás alkalmával a víz és az oxigén hatása alatt keletkezô zsírsavak, továbbá aldehid- és ketonszerû termékek okozzák a szagot. Elôsegíti az oxidációt a zsírban jelenlévô nitrogén- és kéntartalmú anyagok baktériumos bomlása is. A világosságtól védett és száraz környezetben, lehetôleg sötétben tartott zsírok és olajok hosszabb ideig ellen tudnak állni az avasodásnak, fôként, ha a levegôtôl teljesen elzárható edénybem tartjuk azokat.

A zsírok kinyerése történhetik: 1. kiolvasztással, 2. préseléssel, 3. extrahálással. E mûveletekhez rendszerint a tisztítás és finomítás (raffinálás) is kapcsolódik.

Az állati testben a zsírt rostszálak veszik körül, melyekbôl kiolvasztással nyerhetjük ki a tiszta zsírt. Elôzôleg azonban a nyersanyagot mechanikai megmunkálásnak kell alávetnünk, mi a faggyú alapos feldarabolásából áll. Célja, hogy lehetôleg minél több rostszövetet felnyissunk és szétszakítsunk. Ilymódon sokkal alacsonyab hômérséklet is elég a faggyú kiömlesztésére. Lehet a sejteket préseléssel is szétroncsolni és csak ezt követi az úgynevezett “kieresztés”.

A felaprózott faggyú kieresztését többféle eljárással végezhetjük aszerint, hogy csak a zsiradékot akarjuk-e a rostoktól elkülöníteni, vagy a kieresztést egyidejûleg a zsírok tisztításával is össze akarjuk kötni. A faggyút vagy szárazon, közvetlen tüzelésû üstökben, vagy nedvesen (vízgôzzel) olvaszthatjuk. Mivel az elsô esetben a zsír könnyen bomlást szenvedhet, mi úgy a színére, mint az ízére káros lehet, célszerûbben vízgôzzel történik a faggyú kiolvasztása. Az ipari faggyút gôzfûtéssel ellátott kazánokban olvasztják, a tisztátlanságtól megszûrik és formába öntik, ahol megdermed. Ez a faggyú már elég tiszta közönséges szappan és sztearingyertya készítésére. Egyszeri olvasztással és szûréssel azonban csak másodrendû faggyút nyerhetünk, mert a megolvasztott faggyúban a rostos, lebegô részek még szennyezik az anyagot. Ezért a faggyút víz hozzáadással újból megolvasztják, esetleg konyhasó tartalmú vízzel fôzik és fehérítik. Fehérítésre barnakövet és kénsavat használnak. Hogy a faggyú olvadáspontját emeljék, préselésnek vetik alá, mivel az alacsonyabb olvadáspontú alkatrészeket eltávolítják. Ezt “faggyú olaj” néven értékesítik. A faggyú nemesítésére még további tisztítást is végeznek.

Olajtartalmú magvakból és termésekbôl az olajat préseléssel, vagy kivonással vesszük ki; az olajtartalmú magvak különbözô mennyiségben tartalmazzák az olajat, így a lenmagvak 37%, a mákmagvak 41%, a pamutmagvak 30%, a földidió (arachis) magvak pedig átlag 41% neutrális olajat tartalmaznak. Feldolgozásra a felaprított magvak elômelegítôbe kerülnek, ahonnan hidraulikus présekben elôször 50 atm. nyomáson sajtolják, amikor a legfinomabb étolajat (Jungfernöl) nyerik. A nyomást azután növelik (300–350 atm.), amikor a szûrôvásznakban olajpogácsa marad vissza, mintegy 4–7% olajtartalommal. Ezt a magasabb nyomáson kipréselt olajat használja fel az ipar százféle vonatkozásban, míg az olajpogácsákat állathízlalásra és tejelô állatok etetésére értékesítik.

A kivonatoló (extrakciós) eljárás a magvakban lévô olajak benzinben, éterben, benzolban, szénkénegben vagy széntetrakloridban (tetra) való könnyû oldhatóságán alapszik. Erre a célra a gyakorlatban rendkívül sokféle és változatos extrakciós berendezések szolgálnak. Az extrahálással kinyert olaj festéket és egyéb idegen anyagokat is tartalmaz, melyektôl külön eljárásokkal, mosással és szûréssel tisztítják meg.

A préseléssel nyert olaj ugyancsak sokféle tisztátalansággal kerül ki a présbôl, s így – ha az olaj rendeltetése megkívánja – ezt is meg kell tisztítani. A lebegô alkatrészek állás közben üledék alakjában a fenékre rakódnak le. A még visszamaradó nyálkás anyagokat vagy erjesztéssel, vagy szûréssel különítik el a tiszta olajtól. Az égetésre szánt olajokat az elgyantásodást okozó részektôl kell megtisztítani. A száradó olajokat 90–100 Co-ra szokták felmelegíteni, hogy a nyálkaanyagok kiváljanak az olajból. További tisztítás abból áll, hogy mechanikai, vagy ha kell kémiai eljárásokkal derítik az anyagot. Mechanikailag az olajat csontszénnel, száraz agyagfölddel, Fuller- vagy Florida-földdel, esetleg kovafölddel keverve tisztítják, míg a kémiai úton való derítésre savat, lúgot, redukáló, illetôleg oxidáló anyagokat, leginkább kénsavat, alkáliákat, ritkábban hipokloritokat, ózont, vagy káliumbikromátot használnak. Sok esetben az olajban oldott állapotban lévô szilárd zsírokat hûtéssel távolítják el, amikor a visszamaradó olajat “fagyálló olaj” elnevezéssel hozzák forgalomba. Ezt a mûveletet “demargarizáció”-nak nevezik.

Étkezésre szolgáló olajok és zsírok kinyerése és elôkészítése természetesen különös eljárásokat, gondos munkálatokat igényel, mert ezeknek az olajoknak a higiénia követelményeinek is eleget kell tenni. Itt említjük meg, hogy a legáltalánosabban használt étolaj a hideg, vagy csak a gyengén melegpréselésû olivaolaj, melynek savmentesnek és szagtalannak kell lenni. Étolajul azonban jól felhasználható a szezámolaj, nemkülönben a tökmagolaj, a napraforgóolaj és a kendermagolaj is.

A mesterséges ételzsírok közül külföldön nagy szerepet játszik a mûvaj vagy más néven margarin, mirôl röviden a következôket tartjuk érdemesnek feljegyezni:

Margarin gyártására marhafaggyút szokás használni, melybôl sajtolással mindenekelôtt oleomargarint készítenek. Oleomargarin alatt a faggyúnak 30–32 Co között még folyékony részét értjük. A présbôl kifolyó oleomargarin megdermedés után fehér, legfeljebb gyengén sárgás tömeget alkot, mi ételek készítésére közvetlenül is felhasználható. Hogy ebbôl vajszerû tömeget nyerjünk, még további eljárásnak kell alávetni, melyet vajasításnak neveznek. Ez lényegileg abban áll, hogy az oleomargarint tejjel dolgozzák el, miközben a vajszerû állomány biztosítására más zsírokat (szezámolajat, kókuszolajat, gyapotmagolajat stb.) is adnak hozzá. Jóminôségû margarinvaj pl. a következô anyagokból készül:

 

Nyári készítmény Téli készítmény
Teljes tej 500 l 500 l
Oleomargarin 500 kg 500 kg
Faggyú   25 kg
Szezámolaj   50 kg   70 kg
Dán vajfesték     0,40 kg     0,40 kg

 

A zsírok és olajok technikai feldolgozásának legôsibb módja az, hogy belôlük szappant fôzünk. A képzôdô nátronszappan nem egyéb, mint a zsírokban foglalt zsírsavak nátriumsójának keveréke. Az egyidejûleg felszabaduló glicerin a házi szappanfôzésnél veszendôbe megy.

A modern gyári eljárások célja az, hogy egyrészt a glicerint is kinyerhessük, másrészt módunk legyen a gyertyagyártás céljaira szolgáló értékesebb kemény zsírsavak különválasztására. – Magát az elszappanosítást a nátronlúgnál olcsóbb oltott mésszel, vagyis kalciumhidroxiddal [Ca(OH)2] végzik. A kapott mészszappan (a zsírsavak kalciumsója) vízben oldhatatlan, és a vizes oldatból a glicerin kiválasztható. A mészszappant kénsavval elbontva vízben oldhatatlan gipsz (CaSO4) mellett szabad állapotban kapjuk a zsírsavakat. – Lehet a zsírokat kénsavval is felbontani, mikor zsírsavakon kívül átmenetileg kénsavglicerin keletkezik, mely vízfelvétel közben kénsavra és glicerinre bomlik. – Elônyösebb a magasnyomású vízgôz zsírbontó hatását igénybe venni: A 6–10 atm. nyomású vízgôz aránylag kevés (1–3%) mész, magnézia vagy cinkoxid jelenlétében ugyancsak zsírsavakra és glicerinre bontja szét a zsírokat. –Még gazdaságosabb Krebnitz módszere. Ennek lényege az, hogy a 100 Co-ra felmelegített zsírokat egyenértékû mésztejjel keverik. A keletkezô, vízben oldhatatlan mészszappanból a glicerint vízzel kimossák, majd a mészszappant szóda-, vagy hamuzsíroldattal felfôzik, mikor vízben oldhatatlan szénsavas mész mellett szép világos színû, vízben oldódó káli- vagy nátronszappan keletkezik.

A kénsavas zsírbontás helyébe ma a Twitschel-féle zsírbontó eljárás lépett. Ennél az eljárásnál kénsav helyett szulfoolajsavat és naftalint használnak oly módon, hogy elôbb a zsírokból vagy olajokból a fehérje- és nyálkaanyagokat eltávolítják, kénsavval kimossák és kádakban 0,33% szulfoolajsavat és naftalint kevernek a zsírtömegbe, melyet még 50%-ig vízzel hígítanak. Gôzzel felfôzik, mikor 24 óra mulva a zsíroknak mintegy 85%-a már elbomlik. Alul a glicerines víz gyûlik össze, melyet lacsapolnak, majd friss vízzel újra felfôzik a zsírtömeget. Ha kell, még egy kevés kénsavat kevernek hozzá, amikor a zsíroknak 91–92%-a átalakul zsírsavvá és glicerinné. Egynapi állás után a kénsavat báriumkarbonáttal eltávolítják, a zsírsavakat pedig a még glicerintartalmú vízrôl leszívatják.

A sokféle zsírbontó eljárás között tekintélyes szerepet visz még a fermentatív zsírbontás, melyet Connstein, Hoyer éS Wartenburg dolgozott ki gyakorlati felhasználás céljára. Lényege ennek az eljárásnak az, hogy a zsírokhoz ricinusmag-kivonatot kevernek, melyet 0,2% mangánszulfáttal hatásosabbá tesznek; egy-két nap mulva 40–50 Co-on mintegy 90–95%-ra elbomlik a zsiradék. Hasonló kivonatot lehet készíteni földi dió magjából is.

A fentebb ismertetett eljárásokkal a nálunk termô olajos magvakból és állati termékekbôl elsôsorban sztearinsav, palmitinsav és olajsav keverékét nyerjük. Mivel ezek a keverékek többé-kevésbbé lágyak és így a gyertyagyártás céljaira nem alkalmasak, az egyes zsírsavakat el szokták különíteni egymástól. Ez megfelelô hômérsékleten történô préseléssel lehetséges, minek az a célja, hogy a magasabb olvadáspontú zsírsavakat elválasszák az alacsonyabb olvadáspontúaktól. A magasabb olvadásponttal bíró sztearinsavat a gyertyagyártó ipar dolgozza fel, míg a folyékony részt, az olajokat, a szappangyártó ipar keresi.

Mivel a folyékony olajsav kisebb értéket képvisel, mint a szilárd sztearinsav, régóta fáradoznak azon, hogy a folyékony olajsavat megszilárdítsák, és így értékesebb, gyertyagyártásra is alkalmas sztearinsavvá alakítsák. Ezt a feladatot Sabatier és Sendersens sikeresen megoldotta. Kimutatták, hogy finoman eloszlott nikkel-katalizátor jelenlétében 180 Co-on az olajsav az elemi hidrogénnel sztearinsavvá alakul. Utóbb a nikkel-katalizátorok helyét kolloid palládium, nikkeloxid és különbözô nehéz fémsók foglalták el, sôt újabban a nehéz fémeket és különbözô fémsók keverékét is használják katalizátorul. Ily módon a zsírok keményítése (hidrogénezése) annyira tökéletesedett, hogy nemcsak a zsírsavakat, hanem a neutrális zsírokat is képesek vagyunk közvetlenül megkeményíteni. Erre a célra a halolajak és halzsírok a legalkalmasabbak. A linolit néven forgalomban lévô anyagok keményített halzsírok.

 Az elsô szappan valószínûleg olaj és fahamu keveréke lehetett. A szappanról határozottabb alakban a Kr. u. II. században Galenus tesz említést “de simplicibus medicaminibus” címû írásaiban. A IX. században a marseilli szappan már jelentôs kereskedelmi áru volt, míg a XV. században Velence volt a szappankészítés hazája.
Ma szappan alatt, mint már említettük, a zsírsavak alkálisóit értjük. A nátronszappanok kemények (szín- vagy magszappanok), a káliszappanok pedig lágyak; kenôcsszerûek (kenô szappanok). A kemény szappanok feloszthatók: 1. színszappanokra, 2. félszínszappanokra (eschwegi szappan), 3. enyvszappanokra. Ezekbôl a szappanfajtákból lehet készíteni azután a különleges célokra szolgáló pipere, gyógy-, fertôtlenítô, folttisztító, homok valamint másodrendû (töltött) szappanokat és egyéb speciális termékeket.

Szappan általában minden állati, vagy növényi zsírból vagy olajból készíthetô. Mégis a kereskedelmi forgalomban elfogadott szappanáru gyártására a legelônyösebben kiválasztott zsírok és olajok helyes arányú keverékét szokás feldolgozni. Általában a faggyú, kókusz- és disznózsír, ricinus- és olivaolaj szoktak a leggyakoribb szappanalapok lenni. Természetesen a szappangyártás egész seregét ismeri még a különféle nyersanyagoknak, melyek között a csontolajnak, len- és repceolajnak, továbbá a keményített halzsíroknak van nagy szerepük. A növényi olajok között elsô helyen áll a kókusz- és pálmaolaj, melyeket enyvzsírok néven ismerünk. A kókuszolajat a Cocus nucifera ismert diótermésébôl préselik, a pálmaolajat egyes pálmafajok, különösen az Elaeis guinensis húsos termésfalában jelenlevô zsíradékból nyerik, míg a pálmamagolaj a pálmafélék magvaiban van fölraktározva. A pálmamagolaj közönséges hômérsékleten kemény, fehér, vagy gyengén sárgára színezett, kellemes dióízû aromás olaj, mely a hideg úton való elszappanosításnál éppen úgy viselkedik, mint a kókuszolaj. Értéktelenebb termés a pálmafélék húsából kinyerhetô pálmaolaj, mely a narancssárgától a vörösbarna árnyalatig ismeretes a világpiacon. Afrika nyugati és Amerika déli területeirôl jut el Európába, jelentékeny palmitin- és olein-tartalommal. Színe elszappanosítás után is megmarad. Ezért nálunk elôzetesen fehéríteni szokták. Fehérítése forró levegô befúvatásával, káliumbikromáttal és kénsavval, vagy sósavval történik. A külföldi olajok közül kedvelt áru a földidióolaj, az Arachis hypogaea (“amerikai mogyoró”) magtermésének az olaja. Melegen préselt olaját (koromandelolaj) szívesen dolgozza föl a szappanipar. A szezámolaj forrása a Kelet és Délázsiában élô Sesamun indicumés Sesamum orientale fajok magtermése, melynek hidegen préselt olaját, mint étolajat (lásd margaringyártás), meleg préselésû részét szappangyártásra használják.

A szezámolajhoz közel áll az olivaolaj, mely az olajfának (Olea europea sativa) hidegen préselt olaja (Jungfernöl), nálunk is általánosan kedvelt étolaj. Extrakcióval kinyert olajából készítik a közismert marseilli-szappant. A Gossypium fajok magtermése adja a pamutmagolajat, vagy a kereskedelemben kotton-olaj néven ismert olajterméket. Az olaj raffinációs maradéka adja a “soapstock” néven ismert terméket, melynek ásványi savakkal való desztillációs olajából készítik az alabástrom szappanokat. A szójabab olaj Soja hispidamagtermésének olaja, melybôl Mandzsuriában mintegy  1 500 000 tonnát termelnek évenként.
Hazai olajféleségek közül szappangyártás céljait szolgálja a nálunk is már nagyobb mértékben termelt ricinusmag, melynek olaját a transzparens szappanok elôállításán kívül gyógyászati és kozmetikai célokra, törökvörös olaj elôállítására, valamint gyorsjáratú géptengelyek kenésére és más elônyös tulajdonságai miatt sokféle mûszaki termék gyártására használják.

A káliszappan-iparnak nagyfontosságú nyersanyaga a len- és repceolaj, melyet préseléssel, vagy benzines kivonatolással nyernek ki. A repceolajat szappangyártáson és gépkenésen kívül lámpában való égetésre is használják, valamint bôr és gyapjú kenésére is. Az utóbbi idôkben a tökmagolajat és szôlômagolajat is bevezették az iparba. Az elsô kitûnô étolajat szolgáltat, míg a szôlômagolaj leginkább világítási célokra és egyes esetekben ricinusolaj pótlására alkalmas.

Nagyon elterjedten használják még a szappangyártásban a gyantákat. Fôleg a fenyôgyantát, melyet mint olcsó anyagot adagolnak a zsíralaphoz, sokszor a habzás fokozására. Fontos szerepet töltenek még be a szappan- és gyertyaiparban a keményített zsírok és olajok, amilyenek a keményített lenolaj-termékek, melyek linolith-extra és linit néven jönnek forgalomba, valamint a duratol (keményített kókuszzsír) és a krutolin (keményített halzsír). Újabban, fôleg Németországban szintétikus zsírsavakat állítanak elô olymódon, hogy a paraffin csoportbeli szénhidrogéneket oxidálással karbonsavakká alakítják át.

A zsírok és olajok elszappanosításakor a zsíralapot nátronlúggal addig fôzik, míg a keverôlapátról az ú. n. szappanenyv hígfolyós állapotban csorog le. Ha a szappanenyvhez annyi konyhasót adunk, hogy a szappan teljes tömegében elváljon a fenéklúgtól, akkor kevesebb víztartalommal bíró szappan válik ki. A szappanos ilyenkor azt mondja, hogy “fenéklúgon” fôzte a szappant. Ha ellenben a szappanenyvhez a kisózáskor csak annyi konyhasót adagolunk, hogy a szappan egy része még mint enyvszappan a lúgban oldatban maradjon, akkor az “enyvcsapadékon” fôzött szappanhoz jutunk. Ez magasabb víztartalmú, lágyabb, de szívósabb anyagot ad.

Ha az enyvcsapadék és a színszappan nem válik külön, tehát nem képeznek külön réteget, hanem együttesen dermednek meg, akkor márványszerû külsôvel bíró ú.n.félszappanhoz jutunk. Ez átmenet az enyvszappanokhoz, melyek teljesen kisózás nélkül készülnek. Az ilyen szappanfajtát elôállítási helyérôl eschwegi szappannak is nevezik. A gyakorlatban el vannak terjedve még azok az enyvszínszappanok, melyek hideg úton kókuszpálmaolajból kisózás nélkül készülnek oly módon, hogy alacsony hômérsékleten (30–35 Co) megolvasztott olajhoz megfelelô mennyiségû lúgot adnak és azt addig keverik, míg a szappan “kötni”, illetôleg “írni” kezd. Ezt úgy ismerhetjük fel, hogy a szappan keverés közben annyira megvastagodik, hogy egy kivett próbája a felületre visszaejtve abban nem süllyed el, hanem dudorosan kiemelkedik.

A kész szappan további földolgozásánál vigyázni kell arra, hogy a már teljesen kidolgozott szappan fokozatosan és lassan hûljön le. A szappant vas, vagy horganylemez idomokba viszik át, melyeket a lehûlés lassítására még matracokkal burkolnak. Ha a szappantömb megdermedt, az idomokat szétszedik, a szappant kiemelik és a vágógépekkel szétvagdalják. A modern szappanüzemek ma már automatikus hûtôprésekkel és vágógépekkel vannak fölszerelve, melyekkel a gyártási idô megrövidül, a szappan termelése pedig fokozható.

Pipere (toilette) szappanok alatt nagyon tiszta, közömbös vegyhatású gyártmányokat értünk, melyeket rendszerint festenek és illatosítanak. Elsô követelmény a pipere szappanoktól, hogy a bôrt ne támadják meg. Nem szabad tehát sem szabad alkáliákat, sem szabad zsírsavakat tartalmazniok. Elsô a bôrt szárazzá, szálkássá teszi, eltekintve attól, hogy a kényesebb arcbôrre maró hatású is lehet. A szabad zsírsavakat tartalmazó szappanok a bôrt nedves, zsíros tapintásúvá teszik és állás közben avasodásra hajlamosak. A pipereszappanoknak bizonyos fokú símaságot kell kölcsönöznie a bôrnek, melyet a kozmetikai anyagokon
kívül elsôsorban kálilúg hozzáadásával érnek el, mely a még el nem szappanosodott kevés zsírt is tökéletesen elszappanosítja (“derítés”). Ezáltal egy kevés káliszappant visznek be, amely az alapszappan simaságát elôsegíti. A pipereszappanokat (alapszappan) a végsô mûveletek befejezése után óvatosan kell lehûteni. A kész szappant ezután hasábszerû szeletekre vagdalják szét és gyalugépeken fölaprózzák. A fölaprózott szappan szárítás után (18% víztartalommal) dörzsölô- (pilirozó) gépekbe jut. Ezekben történik a szappan illatosítása, festése, valamint a speciális fölhasználásnak megfelelô anyagokkal való összekeverése (homogenizálása). Ez a berendezés egy, két, vagy három pár szembefutó gránitból, vagy egyéb anyagból készült hengerpár, melyek között a szappan annyiszor megy keresztül, míg az teljesen egynemû tömeggé válik. A szappant a hengerpárokról kések szedik le, vékony lemezek, vagy szalagok alakjában. A szappan innen rúdnyomóprésbe (peloteuse) jut. Ezt a gépet a darabprésnek megfelelô szélességû és vastagságú rudak alakjában hagyja el az anyag. A rudakat aztán a darabforma hosszának megfelelôleg kézi vágógépen darabolják föl. Az egyes darabok most már a gyár jelzésével és felírásával, vagy a szappan forgalmi nevével vésett sajtóba kerülnek, ahonnan sajtolás után a kész szappanok a csomagolóba és a szállítóhelyiségbe jutnak.

Mindnyájan tudjuk azt, hogy a kemény vizekkel szemben a szappanok érzékenyek, mert kevéssé habzanak és nem jól tisztítanak. Minél keményebb a víz, vagyis minél több kalcium- és magnéziumvegyületet tart oldatban, annál jelentôsebb mennyiségû kalcium- és magnéziumszappan keletkezik a mosásnál. Ezek, mint oldhatatlan vegyületek, csapadék alakjában rárakódnak a bôrre, ruhára, szövetfelületre stb. és ott ragacsos, tapadó bevonatot létesítve inkább szennyezik, mintsem tisztítják a felületet.

A szappanok tisztító hatása fôként fizikai folyamatokon alapszik. Legfôbb szerepet az játsza, hogy a szappan a testek felületére tapadó zsírokra és egyéb anyagokra emulgáló hatást fejt ki, finom eloszlásra kényszeríti a szennyezô anyagokat, miáltal ezek vízzel könnyen kiöblíthetôk és eltávolíthatók lesznek. A habzás a leválasztott részecskék mechanikai eltávolításában tölt be hasznos szerepet.

A legutóbbi évtizedek kutatásai olyan anyagok elôállítására vezettek, melyek vegyileg lényegesen különböznek a szappanoktól. Az elsô lépés ezen a téren az ú. n. törökvörösolajhasználata volt. Ennek készítése céljából a ricinusolajat kénsavval kezelik, mikor is a hidroxil-tartalmú ricinolsav így alakul át:

 

C17H32(OH)COOH + H2SO4 = C17H32O–SO3H·COOH + H2O
ricinolsav kénsav szulforicinolsav víz

 

A szulforicinolsav alkáli- vagy ammóniumsója képezi a törökvörösolajat. A több mint 70 év óta ismert törökvörösolaj bizonyos tekintetben már megjavítása volt a szappannak, mert ez is oldható vízben, sôt híg savakban is. A törökvörösolaj nagyon jó emulgáló hatású, kalcium- és magnéziumvegyületekkel nem ad csapadékot. Míg a közönséges szappanok kemény vízben nem habzanak, savanyú közegben pedig megbomlanak, addig a törökvörösolajnál ezek a hátrányok nem mutatkoznak.

További vizsgálatok azt mutatták, hogy még elônyösebben használhatók a zsíralkoholok kénsavas észterei:

 

C16H33OH + H2SO4 = C17H33OSO3H + H2O
zsíralkohol kénsav zsíralkoholkénsav-észter víz

 

Ezek a zsíralkoholkénsav-észterek, melyeket más néven szulfurált zsíralkoholoknak is nevezünk, valóban minden követelménynek eleget tesznek, amit a mûszaki szempontból megkövetelhetünk tôlük: 1. kiváló nedvesítô hatásuk van, 2. kiváló emulgátorok, 3. tisztító hatásuk nagyobb, mint a szappané, 4. teljesen állandóak savanyú és lúgos közegben egyaránt, 5. sós vízben és kemény vízben is használhatók, 6. kitûnô habzó képességûek, 7. kimondottan zsíros jelleggel bírnak, a szövetnek, a bôrnek, kelmének kellemes fogást adnak, 8. nem avasodnak. A szulfurált zsíralkoholok nagybani elôállítása olymódon történik, hogy természetes neutrálzsírokat magas nyomás alatt katalitikus hidrogénezésnek vetnek alá. A katalizátorok réztartalmú vegyületek, melyek 280 atm. nyomáson 350 Co hômérsékleten alkohollá redukálják a zsírsavakat. Ilymódon a kókuszolaj hidrogénezése révén keletkezõ telített alkohol “levol” néven, az ipari sztearinból nyert alkohol termék “lenettaviasz”, míg az olajsavból gyártott termék “ocenol” néven ismeretes.

A zsíralkoholok további feldolgozása a kénsavval való eszterifikálásból áll. Ez többféle módon történhetik: Az egyik mód abból áll, hogy a zsíralkoholt ecetsavanhidrid jelenlétében 100 Co-on kénsavval, vagy 30 Co-on klórszulfonsavval, esetleg magasabb hôfokon füstölgô kénsavval keverik. A szulfurált zsíralkoholok a piacra rendszerint a nátriumsóik alakjában kerülnek. Ilyen anyagok a ma már általánosan forgalomban levõ “melioran” nevû szulfurált zsíralkohol, valamint “cottsapon”, “hungarian”, “texapon T” és “novapon”nevû gyártmányok.

A zsírok alkáliával való megbontásánál melléktermékként mindíg glicerint. nyerünk. Ma a glicerin technikailag igen fontos anyag, mely számos iparban, többek között a nitroglicerin és dinamit elôállításánál talál bô feldolgozási lehetôségeket. Újabban a gyógyászat és a kozmetikai ipar is jelentékeny mennyiségû tiszta glicerint használ fel. Régente a szappanfôzésnél visszamaradó mintegy 0,9–1,8% glicerintartalmú lúgot használták föl gliceringyártásra olymódon, hogy azt erôsen lehûtötték, a kiváló anyagokat szûréssel eltávolították és 40%-ra besûrítették. Azután sósavval keverve ismételt szûrés után légritka térben 80%-ra bepárolták. Miután a zsíroknak autoklávban történô megbontása ismertté vált, a glicerin elôállítását annyira sikerült tökéletesíteni, hogy valóban vegyileg tiszta glicerint állíthatunk elô. Az alapkövetelmény itt az, hogy tiszta zsírokat bontsunk, mert különben a glicerinoldatban idegen anyagok maradnak vissza, melyeket nehéz és költséges tökéletesen eltávolítani. Ha ezeknek a követelményeknek eleget teszünk, akkor már közvetlenül is majdnem tiszta glicerint nyerhetünk, melyet csak bepárolni, majd légritkítás alatt desztillálni kell. A desztillációs glicerinen kívül még raffinált féleségek is kerülnek a kereskedelembe. Ezek nagyrésze csak csontszénnel van színtelenítve. Erre a célra a glicerint 50%-ra hígítják és csontszénszûrôkön préselik keresztül, mi nemcsak a színezô, hanem a kirivó szagú anyagokat is magához ragadja.

Az eddig ismertetett zsiradékokon kívül fontos szerepet játszanak még a gyakorlati életben a száradóolajok. Ezek jellegzetes képviselôje a lenolaj, melyet lenmagvakból préseléssel, vagy kivonással nyernek. Lenolajon kívül száradók még a kender, mák, dió, kínaolaj stb. Nálunk a lakk-, kence-, mázoló- és linóleumipar elsôsorban a lenolajat használja (firnisz),vastagolaj (standolaj) és linoxin formájában, míg a többiek csak alárendelt szerepet játszanak.

Száradóknak nevezzük általában azokat az olajokat, amelyek a levegôn tartva megsûrûsödnek, száraz állományúak lesznek, tehát vékony rétegben fölkenve a felületen kemény rugalmas réteget (filmet) képeznek. A lenolaj összetételére olajsavból, linolsavból és linolénsavból áll, mely savak, mint telítetlen vegyületek olyan tulajdonsággal bírnak, hogy a levegôbôl oxigént képesek fölvenni, azt megkötik, miközben megszilárdulnak “beszáradnak”. Ezzel szemben az ú. n. féligszáradó olajok csak hosszabb állás után mutatják ezt a sajátságot.

A gyakorlati életben a lenolajnak 4–5 nap alatt történô száradása hosszadalmas, a vele való munkálatok nehézkesek, aminek következtében használata sem gazdaságos. Ez az oka annak, hogy a lenolajból olyan termékek elôállítása vált szükségessé, amelynél ezek a hátrányok nincsenek meg. A lenolaj beszáradását úgy siettetik, hogy azt elôzôleg fémoxidokkal, vagy megfelelô fémsókkal fôzik. Erre ólomoxidot, míniumot, mangándioxidot stb. vagy egyes fémsókat használnak (ólomacetátot, mangánborátot, zink- és kobaltsókat). A lenolajnak ilyen anyagokkal való fôzése által nyerik a kencét (firnisz). A kence tehát olyan lenolaj származék, mely vékony rétegben felkenve 15 Co-nál 24 órán belül tökéletesen szárad. Fôzhetünk kencét lenolajsavas sókkal (linoleátokkal) és gyantasavas sókkal (rezinátokkal) is, melyeknek megfelelô oldatait szárítóknak (szikkativoknak)nevezzük. Ha a lenolajat hosszú idôn át fôzzük, az besûrûsödik (polimerizálódik), mikor is a vastag olajat (Dicköl, Standöl) nyerjük belôle. Hasonló ehhez a kínaolaj, melynek jellegzetes és elônyös tulajdonsága, hogy felkenve magasabb hômérsékleten a jégvirágra emlékeztetô kristályos alakban szárad meg.

Amilyen nagy szerepe van a lenolajnak a festô-, mázoló- és lakkiparban, éppen olyan nélkülözhetetlen nyersanyaga a linóleum gyártásának is. A linóleumgyártásnál elsô lépés a lenolajnak linoxinná való átalakítása. Ezt úgy érik el, hogy a lenolajat ólomoxiddal, vagy míniummal 4–5 órán át fôzik, majd meleg levegôt fúvatnak a tömegbe, mely a további oxidációt fokozza. A keletkezô firnisz innen az oxidációs térbe jut, ahol kifeszített mozgó vászonszalagokra egyenletesen ráfolyik és a meleg levegôvel fûtött (50 Co) helyiségben a firnisz linoxinná alakul. A linoxin vörösbarna, rugalmas, alig ragadó tömeg, mely gyantával, parafa- vagy faliszttel összeolvasztva és megfestve adja a linóleumcementet. Ezt meleg kalanderek között egyenletés lapokká hengerelik szét, majd tetszés szerinti alakúra és nagyságúra vagdalják.

forrás: http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/

 ZSÍROK, OLAJOK, SZAPPANOK
Írta: Márkus Jenô
Argánolaj

Argánolaj (bio) bemutatása

A Marokkó délnyugati részén, az Atlaszban honos az394158_mn66com argánfa (Argania spinosa), melynek diószerű gyümölcsében található magból préselik az argánolajat. Az olaj előállítása még ma is sokszor a
hagyományos módon történik. A berber asszonyok begyűjtik a fa alól a magokat, feltörik, majd kipréselik – mindezt kézi erővel. A hidegen sajtolt olaj kinyeréséhez semmiféle kémiai anyagot nem használnak. Egy liter olaj előállításához kb. 6-7 fa teljes termésére van szükség (mintegy 100 kg gyümölcsre) és sok órányi kézimunkára, ezért a világ egyik legdrágább olajai között tartják számon.

Az argánolaj több mint 80%-ban tartalmaz értékes telítetlen zsírsavakat (mint az olajsav vagy linolsav), ebben megelőzi az olívaolajat is. Az argánolajban fontos növényi szterolok találhatók, mint például a schottenol és a spinasterol, melyek egészségre kifejtett jótékony hatását jelenleg számos tudományos vizsgálat tanulmányozza. Az olaj természetes antioxidánsokban való gazdagsága révén védi az emberi szervezetet. Az argánolajnak rendkívül magas az alfa-tokoferol tartalma, mely az E-vitamin legaktívabb formája.

Az argánfa termésének pörköletlen magjából hidegsajtolással nyert argánolaj különösen ajánlott a környezeti ártalmaknak (szél, erős napfény, füstös környezet, vegyi anyagok) kitett bőr, haj, köröm ápolására. Segít pótolni az elvesztett nedvességet, visszaadja a bőr és a haj egészséges fényét, intenzív ápolást biztosít. Vitaminokban és esszenciális zsírsavban (omega-6) gazdag. Kiegyensúlyozó hatása a fejbőrre is jótékony hatású, csökkenti a viszketést és a kiszáradást. Gyorsan beszívódik, így sem a bőrön, sem a hajon nem kelt olajos érzetet.

images-argan-oil
Argánolaj használata

Bőrre

A telítetlen zsírsavaknak köszönhetően az argánolaj táplálja a száraz, repedezett bőrt, ugyanakkor eredményesen veszi fel a harcot a terhességi csíkok, striák ellen is. Rendszeres használatával halványíthatók a régi hegek, de hatékonyan alkalmazhatjuk a faggyútermelés szabályozására is, hiszen a több más olajjal ellentétben nem tömíti el a pórusokat.  A tokoferol vagy E-vitamin ismert a káros szabadgyökök ellen kifejtett sejtvédő tulajdonságáról, így fontos szerepet tölt be a szép és egészséges bőr védelmében. Gazdag E-vitamin tartalma az ekcéma, a pikkelysömör és a legkülönbözőbb bőrbetegségek kezelésére is alkalmassá teszi.

Hajra

Az argánolaj nem csak a bőr varázsszere lehet, ugyanennyi jótékony hatása van a hajra is. Magas hidratáló hatásának köszönhetően táplálja a töredezett hajat és enyhíti a száraz, viszkető fejbőrt.

A legjobb eredmény eléréséhez a következőképpen járjon el. Hajmosás után (még vizes hajra) a tenyere és az ujjai segítségével masszírozza be a haját a haj tövétől a végekig. Problémás fejbőr esetén a fejbőrére is öntsön némi olajat, és egyenletesen dörzsölje el a fejbőrén. Használhat ehhez a művelethez hajkefét vagy fésűt. Csavarja be haját egy meleg törölközőbe úgy, hogy a haján és a fejbőrén rajta hagyja az argán olajat. A 30 perc letelte után alaposan mossa meg a haját.
Olívaolaj

Az olívaolaj előnyös tulajdonságai

Az olaj gazdag antioxidáns tulajdonságú A- és E-vitaminban, melyeknek szerepe van a káros 146szabadgyökök semlegesítésében. Egyszeresen telítetlen olaj, csökkenti az úgynevezett rossz koleszterin (LDL koleszterin) szintjét. Az LDL csökkentésének köszönhetően a szív- és érrendszer támogatásában vesz részt. Újabban olyan tanulmányok is napvilágot láttak, melyek szerint csökkenti a mellrák és a csontritkulás kialakulásának esélyét is.

Az olívaolaj nagyon sok természetes antioxidánst tartalmaz, A-, E-, D- vitamint és béta-karotint. A szervezet számára létfontosságú telítetlen zsírsavak, linolsav, linolénsav és arachidonsav is megtalálható benne.  A zöld színű olívaolaj finomabb, mint a sárga színű. Az olívabogyó maradékból további vegyi úton történő olajkinyerési eljárással készül, az ún. sansa olaj, mely 1%-ban tartalmaz extra szűz olívaolajat, melynek élettani hatása nem ismert. Ezzel szemben az extra szűz olívaolaj az olajbogyó első sajtolásának eredménye, mely mentes mindenfajta vegyi eljárástól, ezáltal a természetes íze megmarad. Az extra szűz olívaolaj tartalma 100%.

Az olívaolaj szervezetre gyakorolt jótékony hatásai közt találjuk az izomsejt-erősítő, a gyomorsavcsökkentő, a kalcium beépülését elősegítő, a szem, haj és a bőr egészségét megőrző, a koleszterinszintet csökkentő, értágító, ezáltal vérnyomáscsökkentő hatást. Remekül használható a terhességi striák, csíkok megjelenésének megelőzésére, száraz bőr kezelésére, székrekedés ellen vagy akár gyomorpanaszok enyhítésére.

olajok

Az olívaolaj bőrre gyakorolt jótékony hatásai

– gazdag E-vitamin tartalma miatt regeneráló, ránctalanító hatású,

– gazdag antioxidáns tartalma miatt sejtregeneráló, öregedésgátló hatású

– nyugtató hatású, a bőr felszínét puhává és simává teszi

– növeli a bőr immunitását

– nyúzott, megviselt bőr esetén látványos regeneráló hatású

– heg- és sebgyógyító hatású

Olívaolajjal készült kozmetikumok

Száraz bőr esetén válasszunk olívaolajban gazdag szappant, mely intenzíven táplálja és hidratálja a bőrt. A bőr felszíne selymessé válik majd, a fiatalos bőr hosszútávon való megőrzéséhez nagyban hozzájárulhat. Érdemes még száraz bőr esetén az olívaolaj tartalmat kecsketejjel kombinálni.

Hajhullás megelőzésére szintén használhatunk olívaolajat. A hajtövek regenerálásénak céljából kend be a hajas fejbőrt olívaolajjal, majd masszírozd be gyengéden, ezután hagyd hatni éjszaka, majd felkeléskor mosd le.
A fényes és hidratált haj elérésének érdekében 1 tojás fehárját, 2 evőkanál citromlevet és 1 evőkanál olívaolajat keverj össze és hagyd hatni 10 percig majd ezután alaposan mosd ki a hajadból! Hajvégápolás céljából, kend be a hajvégeket és hagyd a hajon 20 percig törülközőbe csavarva.

A kéz ápolására az olívaolajat, a mézet és a citromlevet ugyanakkorra mennyiségben adagolva keverd össze és kend be a kezed vele akár minden nap és mindenképp hűtőben tárold!

Töredezett, szétváló körmök erősítésére érdemes esténként 3:1 olívaolaj-citromlé keverékbe beéztatni körmeidet, majd törülközővel betakarni és minél tovébb így hagyni akár reggelig is. Rendszeres alkalmazással a körmeid fényesek, erősek és ellenállóak lesznek.

Testradírozás esetében az olívaolajba rakj nagy szemű himalájai kristálysót, majd kend be vele a tested körkörös mozdulatokkal, Kiváló bőrpuhító, bőrápoló és igen olcsón előállítható.

Olívaolajak

A kifejezés a kizárólag az olajbogyóból (az olajfa [Olea europaea L.] termése) nyert olajakra használható, kivéve az oldószeres kivonással vagy újraészteresítéssel nyert olajakat. Nem nevezhetők olívaolajnak a más olajokkal alkotott keverékek.

 • Szűz olívaolajak (virgin olive oils): a megnevezés azt jelenti, hogy az olajat az olajfa terméséből nyerik tisztán mechanikus úton (préseléssel vagy centrifugálással) meghatározott körülmények között (különös tekintettel a hőmérsékletre), így biztosítva, hogy nem változik meg az olaj összetétele. Szűz olívaolajaknál a préselésen kívül csak a mosás, dekantálás, centrifugálás és szűrés műveletei hajthatók végre.
 • Közvetlen fogyasztásra alkalmas szűz olívaolajak (virgin olive oils fit for consumption as they are): a következő minőségi kategóriákat tartalmazza:
 • Extra szűz olívaolaj (Extra virgin olive oil): közvetlen fogyasztásra alkalmas szűz olívaolaj, amelynek olajsavban kifejezett szabadsav-tartalma nem haladja meg a 0,8 tömegszázalékot és az előírt érzékszervi követelményeknek is megfelel (kóstolás során a kóstolók ízhibára adott pontjainak mediánja 0, továbbá gyümölcsös karaktert aznosítottak). Az extra szűz olívaolaj az olívabogyóból nyerhető legjobb minőségű olaj, de a termelőtől és gyártótól függően igen nagy változatosságot mutatnak. Az extraszűz olívaolaj aromaanyagai révén leginkább közvetlen fogyasztásra alkalmas (például salátákhoz, majonézbe stb.), sütéshez a jellegtelen ízű és höre bomló anyagoktól mentes finomított olívaolaj alkalmasabb.
 • Szűz olívaolaj (Virgin olive oil): közvetlen fogyasztásra alkalmas szűz olívaolaj, amelynek olajsavban kifejezett szabadsav-tartalma nem haladja meg a 2 tömegszázalékot és az előírt érzékszervi követelményeknek is megfelel (kóstolás során a kóstolók ízhibára adott pontjainak mediánja 0 és 3,5 közötti, továbbá gyümölcsös karaktert aznosítottak).
 • Közönséges szűz olívaolaj (Ordinary virgin olive oil): közvetlen fogyasztásra alkalmas szűz olívaolaj, amelynek olajsavban kifejezett szabadsav-tartalma nem haladja meg a 3,3 tömegszázalékot és az előírt érzékszervi követelményeknek is megfelel (kóstolás során a kóstolók ízhibára adott pontjainak mediánja 3,5 és 6 közötti, gyümölcsös karakter azonosítása nem követelmény).
 • Közvetlen fogyasztásra nem alkalmas szűz olívaolaj (virgin olive oil not fit for consumption as it is) vagy Lampade (lámpaolaj): az olajsavban kifejezett szabadsav-tartalma meghaladja a 3,3 tömegszázalékot és az előírt érzékszervi követelményeknek nem felel meg (kóstolás során a kóstolók ízhibára adott pontjainak mediánja 6 feletti).
 • Finomított olívaolaj (refined olive oil): szűz olívaolajakból (mindenekelőtt közvetlen fogyasztásra nem alkalmas szűz olívaolajból) finomítással (raffinálás) oly módon nyert olívaolaj, hogy a finomítási eljárás a triglicerid-szerkezetet nem változtatja meg. Az olajsavban kifejezett szabadsav-tartalma nem haladja meg a 0,3 tömegszázalékot és bizonyos érzékszervi követelményeknek is megfelel (kóstolás során a kóstolók az ízt és illatot elfogadhatónak tartották). A mediterrán országokban előállított szűz olívaolaj mintegy 50%-a nem alkalmas közvetlen fogyasztásra, mivel túl magas a savtartalma, vagy az érzékszervi tulajdonságai teszik alkalmatlanná (ízhiba, például avas vagy keserű íz). Az ilyen olajokat finomítják. A finomítás során egyrészt aktív szénnel vagy más nagy fajlagos felületű anyagon adszorbeálják az ízhibát okozó anyagokat, ami egyúttal a szín- és kellemes ízanyagokat is eltávolítja. Vákuumdesztillálással az illékonyabb szabad zsírsavakat tudják eltávolítani, így csökken a nemkívánatos szabadsav-tartalom. A vákuumdesztillálás során szintén eltávozik az ízhibát okozó anyagok és aromaanyagok egy része (dezodoráció: szagtalanítás), de az értékes beltartalmi anyagok jó része (pl. tokoferol) megmarad. Az oldószeres finomítás ebben a minőségi kategóriában nem szabályos a Nemzetközi Olívaolajtanács szerint. A finomított olívaolaj íztelen, szagtalan, halvány színű és gyakorlatilag szabadsav-mentes, az olaj összetétele egyébként ugyanaz, mint a szűz és extraszűz olajak esetében. A finomított olívaolajat ritkán hozzák közvetlenül élelmezési célre forgalomba, hanem többnyire szűz vagy extra szűz oliva olajat adnak hozzá (ezek aránya ritkán haladja meg a 25%-ot), így az érzékszervi tulajdonságai közelebb kerülnek ezekhez az olajokéihoz, így magasabb áron értékesíthető. A finomított olívaolaj leginkább sütésre alkalmas, ugyanis az aromaanyagok jelenléte sütéskor nem kívánatos, mivel egyrészt azok íze átkerül a sütött ételbe, másrészt hő hatására lebomolva kellemetlen ízt okoznak, ami az olaj gyakori cseréjét teszi szükségessé.
 • Olívaolaj (olive oil): finomított olívaolaj és közvetlen fogyasztásra alkalmas szűz olívaolajak keveréke. Az olajsavban kifejezett szabadsav-tartalma nem haladja meg az 1 tömegszázalékot és bizonyos érzékszervi követelményeknek is megfelel (kóstolás során a kóstolók az ízt és illatot jónak tartották). A hozzáadott szűz olívaolaj mennyisége ritkán haladja meg a 25%-ot, rendszerint 1% körüli, és annak érdekében adják a finomított olívaolajhoz, hogy azt „olívaolaj” néven lehessen forgalomba hozni (nem pedig a gyengébb minőségre utaló „finomított olívaolaj” néven).

Olívapogácsa-olajak vagy Sansa-olajak (olive-pomace oils)

Az olívabogyópasztából préselés után visszamaradt száraz anyag az olajpogácsa vagy törköly. Főleg a bogyók héjából, rostos húsából és magvából áll, de tartalmazza még az eredeti olajtartalom mintegy 5–8%-ét is. Gazdaságossági szempontok miatt a termelők ezt a maradék olajtartalmat is ki szokták vonni, a kivonás oldószerrel lehetséges: legelterjedtebb a hexános kioldás. Nem sorolhatók ide az újraészteresítéssel nyert olajak és a más olajokkal alkotott keverékek. Habár az olívapogácsa-olaj technikailag szintén olívaolaj, azt az oldószeres kivonás miatt a Nemzetközi Olívatanács rendelkezései értelmében „olívaolaj” néven nem lehet forgalomba hozni. A szerves kivonószerek felhasználása miatt előfordul, hogy kivonószer maradványok, illetve a kivonószer szennyezői (például rákkeltő poliaromás szénhidrogének) maradnak a forgalomba kerülő olívapogácsa-olajban.

 • Nyers olívapogácsa-olaj (crude olive-pomace oil): az olívapogácsából oldószeres kivonással nyert olaj, amelyet közvetlenül csak műszaki célokra, finomítás után emberi fogyasztásra is lehet használni.
 • Finomított olívapogácsa-olaj (refined olive-pomace oil): a nyers olívapogácsa-olajból finomítással oly módon nyert olívaolaj, hogy a finomítási eljárás a triglicerid-szerkezetet nem változtatja meg. Az olajsavban kifejezett szabadsav-tartalma nem haladja meg a 0,3 tömegszázalékot és bizonyos érzékszervi követelményeknek is megfelel (kóstolás során a kóstolók az ízt és illatot elfogadhatónak tartották). A finomított olívapogácsa-olaj a főleg sütésre használt finomított olívaolaj olcsóbb helyettesítő terméke.
 • Olívapogácsa-olaj (olive-pomace oil): finomított olívapogácsa-olaj és közvetlen fogyasztásra alkalmas szűz olívaolajak keveréke. Az olajsavban kifejezett szabadsav-tartalma nem haladja meg az 1 tömegszázalékot és bizonyos érzékszervi követelményeknek is megfelel (kóstolás során a kóstolók az ízt és illatot jónak tartották). Ezt a fajta olajat – szűz olívaolaj tartalma ellenére – tilos „olívaolaj” néven forgalomba hozni. A hozzáadott szűz olívaolaj mennyisége rendszerint 1% körüli, és annak érdekében adják a finomított olívapogácsa-olajhoz, hogy azt „olívapogácsa-olaj” néven lehessen forgalomba hozni (nem pedig a gyengébb minőségre utaló „finomított olívapogácsa-olaj” néven).

Az olívaolaj Egyiptomban mindennapos kozmetikum volt, a mediterrán országokban pedig máig természetes orvosságként használják. Az olívaolaj sokoldalúan felhasználható, külsőleg és belsőleg egyaránt. Az olívaolaj egészségre gyakorolt jótékony hatásai között olyanok szerepelnek, mint a jobb emésztés és az anyagcsere-serkentés, illetve a nyálkahártya védelme kiszáradás ellen. Mivel az olívaolaj tele van vitaminokkal (E-, A-, K-vitamin), ásványi anyagokkal (vas, kalcium, magnézium, kálium és aminosavak) és proteinnel, a bőr, a köröm és a haj is egészséges és szép lesz tőle.

Az olívaolaj jótékony hatása a bőrre:

Az olívaolaj kémiai felépítésben minden más természetes olajnál közelebb áll a bőr által kiválasztott természetes faggyúhoz.

Az olívaolajat az olívabogyóból nyerik. Az olívafa a Földközi-medencében őshonos növény. Emiatt kiválóan hidratál, különösen a száraz bőr esetében. Olyan rendkívüli szárazságra hajlamos területek is hidratálhatóak vele, mint a könyök vagy a térd.

Az olívaolaj regenerálja a bőrszövetet, ezért rendszeres használata biztosítja a bőr puhaságát és simaságát, miközben megerősíti és feszesíti is a bőrt.

 • bf44eb149e29e9fcb5c7ed1ddfaff606ed4dfa1bKiváló bőrhidratáló arcpakolás készíthető egy evőkanál méz, egy evőkanál olívaolaj és egy tojássárgája összekeverésével. A hozzávalókat jól dolgozza össze, majd vigye fel a tiszta arcra. 15-20 percig hagyja fent, majd langyos vízzel mossa le. Ez az arcpakolás nem csak hidratálja, de tisztítja is a bőrt, és segít a bőr természetes tónusának megőrzésében.
 • Készítsen krémet olívaolajból és pépesített avokádóból, majd vigye fel az arcára. Hagyja fent 20-25 percig, majd öblítse le. Ez az arcpakolás a bőr megfiatalítását segíti.
 • Akinek rendkívül száraz bőre van, használjon extra szűz olívaolajat éjszakai krémként. Vigyen fel egy kis olajat az arcára lefekvés előtt – reggelre bőre puha és rugalmas lesz.
 • Az olívaolaj regeneráló hatása segíti a bőrgyógyulást, nyugtatja és megszünteti a bőrirritációt. Ugyanezen tulajdonsága miatt az olívaolaj a napégés kezelésére is jó: egyszerűen csak vigye fel az olajat az érintett területre.
 • Az olívaolaj azért van olyan jó hatással a bőrre, mert gazdagon tartalmaz egészséges zsírokat, fenolos antioxidánsokat, E-vitamint, szkvalént és olajsavakat. Ezek segítenek megszabadulni a szabad gyököktől és a Nap által okozott károkat is orvosolják. Ezek az anyagok csökkentik a bőrrák kialakulásának kockázatát, mivel gátolják a rákos sejtek osztódását.
 • Az olívaolaj használatával a narancsbőrnek is búcsút mondhat. Az olívaolaj regenerálja a bőrt és növeli a bőr rugalmasságát. Így nem csak a narancsbőr megjelenését gátolja meg, de a meglévő csíkokat is elhalványítja. Hetente háromszor használjon olívaolajat meleg olajos masszázs keretében az érintett területeken.
 • Ha van otthon egy üveg olívaolaj, nem kell majd drága sminklemosókat vásárolnia. Az olívaolaj nem csípi a szemet és nem olyan kíméletlen a bőrhöz, mint némely sminklemosó.
 • Az érzékeny bőrű embereknek az olívaolaj kitűnő alternatív megoldást jelenthet. Ha aggódik, hogy bőre zsíros marad az olajtól, egy általános arctisztítóval mossa le az arcát miután az olívaolajjal eltávolította a sminket. Ezáltal a maradék smink is lekerül a bőréről. Sminklemosót vagy arctisztítót is készíthet olívaolaj és ricinusolaj keverékéből. A felhasznált olajak arányai a bőr típusától függenek. Ha száraz bőre van, több olívaolajat, ha pedig zsíros bőre, több ricinusolajat használjon.
 • Az olívaolajban található antioxidánsok (pl.: E-vitamin) meggátolják a korai öregedést, a szkvalén pedig növeli a bőr rugalmasságát, amitől a bőr feszesebb és sugárzóbb lesz. Ha csökkenteni szeretné a szeme körül látható ráncokat, masszírozzon olívaolajat a szemkörnyéki területekre. Legyen óvatos a szemek körül, mivel a bőr ott könnyebben megnyúlhat.
 • Ha száraz (esetleg extrém száraz) a bőre, keverjen össze olívaolajat tengeri sóval és masszírozza a keveréket az érintett területre, hogy az elhalt bőr leválhasson. A fürdővízhez néhány evőkanál olívaolajat és néhány csepp lavender illóolajat is hozzáadhat, mivel ezek nyugtatják és hidratálják az egész testet.
 • Az olívaolaj nem csak a napégések kezelésénél kiváló, de naptejként is megállja a helyét. Keverjen össze egyenlő mennyiségű olívaolajat és teafőzetet (tealevelek vízben felforralva és leszűrve), majd a keveréket vigye fel az egész testére és arcára. Hagyja fent egy órán át, majd öblítse (de ne mossa) le, így valamennyi a bőrén marad majd a keverékből, amely természetes naptejként hat majd.
 • A megfelelő vérkeringés a természetesen ragyogó bőr egyik alapvető feltétele. A heti olívaolajos masszázs nem csak fokozza a vérkeringést, de bőrét hidratálja és fiatalítja is. Az olívaolajat illóolajokkal is lehet illatosítani: melegítse fel az olívaolajat és a belekevert illóolajat néhány másodpercre (max. 20-30 másodpercre), de figyeljen rá, hogy az olaj ne égjen le.
 • Ha kicserepesedtek az ajkai, a megszokott ajakbalzsam helyett használjon olívaolajat. Ha fogyni szeretne, ne a jól megszokott növényi olajat használja, hanem olívaolajat. Ha narancsbőrrel küzd, keverjen össze használt kávézaccot olívaolajjal, és vigye fel a keveréket a bőrére.
 • A szempillaspirál használatával szemei nagyobbnak és szebbnek tűnhetnek, de az érzékeny szemű emberek gyakran panaszkodnak viszkető érzésre. Vegye elő egy régebbi szempillaspirálját és vigyen rá olívaolajat. Így szempillái hosszabbak és fényesebbek lesznek, és a viszkető érzés sem fog jelentkezni.

Az olívaolaj jótékony hatása a hajra:

Az olívaolaj nem csak a bőrt hidratálhatja, hanem a hajat is. Használjon olívaolajat, ha haja száraz és töredezett, méghozzá a felmelegített olívaolajat masszírozza a hajába. Ne felejtse el azonban, hogy az olívaolajat nem szabad túlságosan felmelegíteni, mivel elveszti tápanyagtartalmát.

 • Kifejezetten száraz hajra, keverjen össze 4 evőkanál olívaolajat fél evőkanál mézzel. A keveréket forró víz fölött melegítse, hogy azok megtarthassák tápanyagtartalmunkat. Végül vigye fel a fejbőrére és hagyja fent 20 percig, majd haját a megszokott módon mossa meg és kondicionálja.
 • A ragyogó bőrért keverjen össze olívaolajat és egy tojássárgáját (akár mézet is adhat hozzá). Száraz hajon alkalmazva a keverék táplálja és fényesebbé teszi a hajat. Hagyja fent 20-30 percig, majd a megszokott módon mosson hajat.
 • Haja mélykondicionálásához keverjen össze egyenlő mennyiségű olívaolajat és vizet. A sampon használata után vigye fel a fejbőrére a keveréket, hagyja fent 5-10 percig, majd újra öblítse le a haját egy kis sampon használatával.
 • Az olívaolaj könnyedén megzabolázza a göndör hajúak rakoncátlan fürtjeit. Fésülés előtt vigyen fel egy kis olívaolajat a hajára (egészen keveset, mivel ha túl sokat használ, haja könnyen zsírossá válhat), így haja könnyebben fésülhető lesz. A száraz és fakó haj még fényesebb is lesz az olívaolajtól.

Az olívaolaj jótékony hatása a kézre és a lábra:

 • A száraz körmökre kiváló megoldást jelenthet az extra szűz olívaolajos masszázs. Kézkrém helyett dörzsöljön néhány csepp olívaolajat a körömágy és a körmök környékére. Ha rendszeresen használja, körmei fényesek és erősek maradnak.
 • Ha lábát extra szűz olívaolajba áztatja hetente egyszer, nem csak a körmei lesznek szebbek, de az olaj a kirepedezett sarkakra is jó hatással lesz. Ha nem szeretné lábait beáztatni, az is elég, ha bőven bekeni a sarkait, zoknit húz éjszakára, és hagyja a száraz bőrt hidratálódni. Reggelre talpa egészen puha lesz.
 • Az olívaolaj megszünteti a rossz leheletet. Keverjen össze egy evőkanál olívaolajat és egy evőkanál citromlevet, majd üres gyomorra igya meg a keveréket.
 • Az olívaolajat borotválkozáshoz is használhatja. Vigye fel a bőrére, majd borotválkozzon meg. Ha inkább a gyantázást választja, az olívaolaj kiváló a maradék gyanta letörlésére. Nyugtatja a bőrt, és csökkenti a gyantázás utáni bőr pirosságát és gyulladását.

Az olívaolaj jótékony hatása az egészségre:

teatreeFogyasztása: Mivel az olívaolajnak jól felismerhető íze van, sokféle módon fogyasztható. Az olívaolaj segíti az emésztést és a tápanyagok felszívódását, illetve a létfontosságú zsírban oldódó vitaminokét is. Az olívaolaj természetesen a főzéshez is használható: sütéshez és pácoláshoz, stb. Az olívaolajban sült húsok kevésbé szívják meg magukat olajjal, mint a másfajta olajban sütöttek.

Az olívaolaj nem tartalmaz koleszterint, nátriumot és szénhidrátot.

Mellrák: Az olívaolaj csökkenti a mellrák és végbél-rák kialakulásának esélyét.

Cukorbetegség: Az olívaolaj olyan kémiai vegyületeket tartalmaz, amelyek csökkentik a vércukor szintet.

Vérnyomás: Minden nap fogyasszon el egy kis adag extra szűz olívaolajat, így javíthat a vérnyomásán. (Az olívaolaj nem pótolja a magas vérnyomás elleni gyógyszereket!) Az olívalevél kivonat is segít a vérnyomás csökkentésében.

Koleszterin: A telített zsírok helyett inkább fogyasszon olívaolajat, így csökkentheti szervezete koleszterin szintjét. A mediterrán országokban előszeretettel használják az olívaolajat, mivel „szívbarát” olaj. Így serkentheti az anyagcseréjét és az emésztést, ezáltal pedig a fogyás is könnyebbé válik.

Néhány fontos tipp az olívaolaj használatához:

•    Egyszerre ne fogyasszon nagy mennyiséget.
•    Az olívaolaj két évig is eltárolható.
•    Sose kenje nyílt sebekre előzetes konzultáció nélkül.
•    Az olívaolajat tárolja sötét üvegben, hűvös és száraz helyen, ne tegye ki melegnek, levegőnek és napfénynek.
•    Ne fogyasszon sok olívabogyót és olívaolajat terhesség és szoptatás alatt.

forrás
Tápláló zsírok

Tápláló zsírok

 Tápláló zsíroknak azokat az olajokat, vajakat nevezzük, melyeket –lévén sokkal értékesebbek és némely esetben a szappanosításra is érzékenyebbek – nem alkalmazunk 30%-nál nagyobb mennyiségben: 

Argánolaj (Argania spinosa):
Esszenciális zsírsavakban gazdag, könnyű, gyorsan felszívódó, ún. száraz olaj. Segít pótolni az elvesztett nedvességet, visszaadja a bőr és a haj egészséges fényét. Kiegyensúlyozó hatása a fejbőrre is jótékony hatású, csökkenti a viszketést és a kiszáradást. Bőrnyugtató, regeneráló és tápláló hatását elsősorban a bőrbe szívódó készítményekben fejti ki, ezért a szappanban nem érdemes 5%-nál nagyobb koncentrációban használni.
Kozmetikai hatása: Alfa-tocopherol tartalma védi a bőrt a kiszáradástól és öregedéstől. Hidratáló hatású, fokozza a bőr rugalmasságát. Kétszer több E vitamint tartalmaz, mint az olíva olaj, ezért aktív fiatalító hatású. Továbbá hatásos ekcéma, pikkelysömör, akné, cellulitisz, neurodermitisz kezelésében, valamint napallergia és napégés megelőzésére (természetes 5-ös faktor). Hajápolásban száraz, fénytelen és töredezett hajra.
Amit tartalmaz: gazdag E- vitaminban.
Felhasználása szappanokban: Superfat olaj.
 ao
Avokádóolaj (Persea gratissima, P. americana):
Telítetlen zsírsavakban gazdag, nagyon tápláló, a bőr szárazságát enyhítő, a bőr nedvességmegőrző képességét fokozó olaj. Különösen a száraz, vízhiányos és érzékeny bőr ápolására ajánlott. Mivel el nem szappanosodó anyagokban gazdag, a szappanban ajánlott mennyiség maximum 5-10%.
Kozmetikai hatása: Az avokádó olaj táplálja és megfiatalítja a száraz, vízhiányos és öregedő bőrt. Dús, nehéz olaj, legjobb valamely más alapolajjal keverve alkalmazni 10-25%-os arányban. Igen hatásos a pikkelysömör és az ekcéma kezelésére. Nem szükséges hűtőgépben tárolni, hosszú ideig eláll. Hidegen préselt. Napvédőként is használhatja. Mélyzöld színű és enyhén diós aromájú olaj. Elég sűrű az állaga, de jól felszívódik a bőrben. Masszázshoz általában keverik valamilyen könnyebb, pl. édesmandula-olajjal. Rendkívül tápláló, ezért nagyon jót tesz a vitaminhiányos, száraz, dehidratált és érett bőrnek. Ekcéma esetén is gyógyír!
Felhasználása szappanokban: a szappanok túlzsírozására vagy, vagy mint a bázis olaj, mintegy 3% – 30% -ban
 images
Babassuolaj
Kozmetikai hatása: A babassu olaj igen könnyen és nyomtalanul szívódik fel a bőr alá. Nem csoda, hogy gyakran alkalmazzák testápolószerek gyártásánál. Főleg érzékeny, száraz ill. nap által igénybevett bőrípusnál hatékony. Hajápolási termékekben szintén megtalálható – a töredezett hajat selymessé és csillogóvá varázsolja. Sajnos Magyarországon csak nagyon nehezen vagy egyáltalán nem beszerezhető.
Felhasználása szappanokban: jól habzó alapolaj, keményíti a szappant.
Olvadáspontja körülbelül: 23 – 30 ° CBogáncs olaj
A bogáncs olaj természetes E-vitamint tartalmaz, és az összes étkezési olaj közül a legmagasabb (75%-os) linolsav tartalommal rendelkezik.
Kozmetikai hatása: Könnyű bőrtápláló olaj elsősorban zsíros és vegyes bőrre. Feszesít, regenerál és nyugtat is.
Felhasználása szappanokban: lágyítja a szappant, kis mennyiségben alkalmazzuk. A szappant kissé sárgára festi, superfat olaj.
 bo
 Borágóolaj (Borago officinalis):
Esszenciális zsírsavakban és F-vitaminban gazdag, különösen alkalmas a száraz, irritált bőr ápolására. A szappanban a szalag-fázis után alkalmazzuk, hogy a lúg ne semlegesítse a bőrápoló tulajdonságait.
 bo
 Búzacsíra-olaj (Triticum durum, T. aestivum):
Kiváló bőrápoló, bőrtápláló, a sebek gyógyulását elősegítő hatású olaj. Használatával csökkenthető egyes, linolsav hiány okozta bőrbetegségek (pl. ekcémás bőrfolyamatok, pikkelysömör) kockázata. E-vitamin tartalmának is köszönhetően a bőrt rugalmassá és simává teszi, lassítja a bőr öregedési folyamatát. A szappanba maximum 5% koncentrációban érdemes használni. Ritka allergiákkal küzdőknek allergiás reakciót válthat ki.
Kozmetikai hatása: A búzacsíra olaj sűrű, ragadós antioxidáns tulajdonságú anyag, magas E-vitamin-tartalommal. Kiváló tápanyag a száraz vagy repedezett bőrre, enyhíti a bőrbántalmak tüneteit, ekcéma és pikkelysömör esetén kifejezetten áldásos hatású. Csökkenti, sőt megelőzhető vele a bőr ráncosodása. Minden bőrtípusra jó hatással van, ám legtöbbet az erősen öregedő bőrnek használ.
Alkalmazása szappanokban: szappanok túlzsírozására
 boo
Csipkebogyó-olaj (Rosa Rubiginosa, R. canina, R. moschata):
Nagyon ritka és értékes olaj, nagyon regeneráló és csökkenti az öregedés jeleit. Intenzív ápolást biztosít a száraz, hámló, repedezett bőrnek, tonizáló, bőrnyugtató hatású. A bőrön jól eloszlik és gyorsan beszívódik, viszont pont ezért sokkal alkalmasabb bőrtápláló krémek, olajok készítésére.
 cso
 Dióolaj (Lungas regia):
Telítetlen zsírsavakban nagyon gazdag, antiszeptikus, gombaölő, keratizáló hatású, serkenti a sejtek megújulási folyamatát. Alkalmazható napozószerekben is, mivel serkenti a melanin-képzést. A szappanban nagyobb mennyiségben alkalmazva, illetve érzékenyeknél irritációt okozhat.
 do
 Édesmandula-olaj (Prunus amygdalus dulcis):
Telítetlen zsírsavakban gazdag olaj, általános bőrápolószerként csecsemőknél és gyermekeknél egyaránt használható, de önmagában is használható valamennyi bőrtípus kezelésére. Nagyobb mennyiségben is nyugodtan alkalmazható a szappanban, de az arra érzékenyeknek irritációt okozhat.
 mo
 Jojobaolaj (Simmondsia chinensis):
A növényi olajok közt a leginkább szebo-hasonló összetételű, minden bőrtípusra jól használható. Gyorsan beszívódik a bőrbe, epidermisz-regeneráló, bőrvédő, hidratáló hatású. Nehezen avasodik, de 3%-nál nagyobb mennyiségben nagyon meggyorsíthatja a szappanmassza sűrűsödését.
Kozmetikai hatása: Mivel a leginkább hasonlít a bőr összetételére, könnyen beszívódik, megköti annak nedvességtartalmát, lágyítja és nedvesen tartja azt. Ezzel egyidejűleg olyan védőréteget hoz létre, amely megvédi a bőrt a káros környezeti hatásoktól és az UV-sugaraktól. Magas E – vitamin tartalma védi a bőrt a szabad gyökökkel szemben. Zsírsav összetétele meggátolja az oxidációs folyamatokat, ezért tartósítására nincs szükség. Összességében védi, erősíti a kötőszöveteket, kisimítja a bőrt, megköti a nedvességét, hidratáló, megnyugtatja a száraz és viszkető bőrt, gyulladáscsökkentő. Továbbá különösen alkalmas hajápolásra, táplálja a fejbőrt, segít törékeny és száraz haj végek ápolásában, visszaadja a haj természetes fényét.
Figyelemreméltó tulajdonsága az is, hogy ellehetetleníti bizonyos mikroorganizmusok életfunkcióit, valamint például az akné kialakulásában szerepet játszó baktériumokét is.
Felhasználása szappanokban: A szappanok túlzsírozására használjuk nagyon kis mértékben
( 1% – 3%).
 jo
 Kakaóvaj (Theobroma cacao):
Telített zsírsavakban gazdag, nagyszerű bőrápoló. 10%-nál nagyobb mennyiségben alkalmazva a szappant omlékonnyá teszi. A nagyon érzékeny bőrűeknél irritációt okozhat.

Kozmetikai hatása: Védelmet nyújt a környezeti ártalmakkal szemben, lassítja a bőr öregedését (antioxidánsok hatása), a sérült bőrt regenerálja, hidratálja, puhítja, a többi hatóanyag az ő segítségével mélyebbre tud beszívódni. Sokan napozáshoz használják, mivel bőrünkre kenve gyönyörű aranybarna színünk lehet tőle.
Felhasználása szappanokban: szappanok túlzsírozására vagy bázis olajként 10-15%-ban, keményíti a szappant
Olvadáspontja: mintegy 34 – 38 ° C
Figyelmeztetés: zsíros bőrre nem ajánlott!
 kakv
 Kendermag-olaj (Cannabis sativa):
Esszenciális zsírsavakban a leggazdagabb olaj. Bőrápoló, tápláló, erősíti az elgyengült bőrt, bőrszabályozó hatása is van. Hamar avasodik, ezért a felhasználásig jobb hűtőben tartani. A szappanban ajánlott mennyiség 3-30%.
 index
 Köménymag-olaj (Nigella sativa):Többszörösen telítetlen zsírsavakban gazdag, puhítja és regenerálja a bőrt  kön
 Lanolin:
Telített zsír, nagyon jó bőrpuhító hatással. A szappanban ajánlott mennyiség nem több mint 3%. Allergiás reakciót okozhat.
Kozmetikai hatása: A lanolin igen jó nedvesítő anyag: a vizet apró cseppekre oszlatja, melyek mérete kisebb, mint a milliméter ezredrésze (0,6 mikrométer). Így bejut vele a hám mélyebb rétegeibe is – ott raktározza, és ha a bőr kiszárad, ezeket az apró cseppeket a hámba bocsátja. Bizonyítottan gyorsítja a sebgyógyulást is.
Alkalmazása szappanokban: Kis mennyiségben használjuk, hogy segítse a szappanban lévő hatóanyagok felszívódását.
 lan
 Lenmag-olaj (Linum usitatissimum):
Többszörösen telítetlen zsírsavakban gazdag olaj. Nagyszerű bőrápoló, nagyon gyengéd, különösen az kipirosodott, irritált, érzékeny bőrre. Hamar avasodik, ezért jobb hűtőben tartani, és a szappanban sem ajánlott 3-5%-nál nagyobb koncentrációban használni mert a szappant is megavasíthatja.

A lenmagból hidegen kisajtolt lenmagolaj biológiailag nagyon értékes anyag. Linolsavat (lenolajsav) tartalmaz, melynek felbecsülhetetlen jelentősége van a sejtlégzés és energiatermelés szempontjából. A lenmagolaj bőrtápláló és sejtregeneráló hatású olaj, magas az E vitamin tartalma.
Ekcéma ellen, és a száraz bőr kezelésére is kiválóan használható.
 lenmag-olaj-150x150
 Ligetszépe-olaj (Oenothera biennis):
Esszenciális zsírsavakban gazdag. Nagyon jó bőrregeneráló hatású.
Kozmetikai hatása: A ligetszépe olajban található számtalan fajta zsírsav nem csak azt akadályozza meg, hogy körmünk betörjön, vagy repedezzen, hanem általános állapotukat is nagyban javítja. Ráadásul ezek a zsírsavak a fejbőrt és a hajat is táplálják, így sokféle haj- és fejbőrprobléma kezelésére is alkalmas. A ligetszépe olajban igen magas koncentrációban található az ún. GLA zsírsav, mely gyógyító hatással rendelkezik. Egyes esetekben az ekcéma akkor fejlődik ki, mikor a szervezet nem képes az étkezéssel bevitt zsírokat GLA-vá alakítani, ezért sokat segít ennek a betegségnek a kezelésében. Továbbá kiváló az akne és a rozácea kezelésére, antioxidáns tulajdonságú, tehát semlegesíti a testünk számára káros szabadgyököket és gátolja keletkezésüket.
Alkalmazása szappanokban: A szappanok túlzsírozására használjuk.
 lsz
 Makadámdió-olaj (Macadamia integrifolia, M. ternifolia):
Nagyon jó bőrápoló, bőrtápláló hatású olaj, nehezen okoz allergiás reakciót én nehezen avasodik.
 mdo
 Mangóvaj (Magnifera indica):
Nagyon hasonló a sheavajhoz, az ajánlott mennyiség a szappanban maximum 5-10%.
 mv
 Mogyoróolaj (Corylus avellana):
Telítetlen zsírsavakban gazdag, gyengéd, könnyű olaj.
 mogy
 Neem-olaj (Azadirachta indica, Melia azadirachta):
Antiszeptikus, bőrnyugtató hatású olaj, de nem érdemes a szappanban 5%-nál nagyobb koncentrációban használni, mert túlzottan felgyorsíthatja a szappanmassza sűrűsödését.
 neem
 Pisztácia-olaj (Pistacia vera):
Nagyon szép zöld színű olaj, amely a szappannak is szép zöld színt kölcsönöz. Bőrtápláló, regeneráló és stimuláló hatású.
 pisztaciaolaj-la-tourangelle
 Ricinusolaj (Ricinus communis)
Különösen alkalmas sampon- és borotvaszappanok készítésére Kókuszolajjal társítva nagyon puha, hoszan tartó, nagy buborékú habot képez.
Túl nagy (3-5%-nál nagyobb) mennyiségben alkalmazva irritálhatja a nagyon érzékenyek bőrét.
Kozmetikai hatása: Ricinusolajsav tartalma gyulladásgátló hatású. Előnyei miatt hatásosan kezeli a kisebb vágásokat, égéseket, horzsolásokat, a napégést, és védelmet nyújt az az akne és ekcéma problémái ellen. Kondicionálja a bőrt, természetes nedvesítő, stimulálja a kollegén és elasztin termelését, melyek hidraltálják és táplálják a bőrt.
Kezeli a ráncokat, kijavítja és fiatalítja a bőrt, és segít eltüntetni a szem alatti sötét karikákat.
Ezeken kívül a természetes ricinusolajjal kezelhetőek a gombás fertőzések, az emésztési problémák, a migrén, a menstruációs rendellenességek és az atléta talp.
Felhasználása szappanokban: átlátszó szappanokhoz, már 2-3% is elég, sampon szappanok és egyéb szappanokhoz 15% -ban is használható. Extrém módon lágyítja a szappant, de jó habzást biztosít.
 ric
 Sáfrányos szeklice-olaj (Carthamus tinctorius):
Nagyszerű bőrápoló olaj. Hamar avasodik, ezért felhasználásig jobb hűtőben tartani, és a szappanban legfeljebb 4-5% koncentrációban használni.
 szekliceolaj_0
 Sárgabarackmag olaj (Prunus armeniaca):
Telítetlen zsírsavakban gazdag, könnyű, bőrpuhító és a bőr szárazságát enyhítő bőrtápláló, hidratáló olaj, használata a bőr korai öregedési tüneteinek megelőzésére, valamint az érzékeny, gyulladásra hajlamos bőr ápolására ajánlott. A szappanban maximum 20% koncentrációban a szalag-fázisban alkalmazzuk, hogy bőrtápláló hatását megvédjük a lúggal való kontaktustól.

A sárgabarackmag olaj a termés külső csonthéjának felnyitásával szabaddá váló magból, hideg préseléssel előállított és ülepített növényi olaj. A -és C-vitamin tartalma igen magas, ezért valamennyi bőrtípus számára ajánlott, különösen a száraz, érzékeny, gyulladásra hajlamos bőr kezelésében népszerű. Savtartalmának köszönhetően, erős kondicionáló és bőrlágyító hatása van.
Kozmetikai hatása: A barackmag olaja nagyon tápláló, óriási az A-vitamin-tartalma, ezért hihetetlenül jó a vízhiányos, a kényes, valamint az öregedő és az érzékeny bőrre. Megnyugtatja a száraz, illetve a gyulladásos bőrt. Gazdag enzimekben és enyhén antibakteriális.
Alkalmazása: szappanok túlzsírozására
 sbo
 Sheavaj (Butyrospermum parkii):
Ideális a száraz bőrre, ránctalanító, tonizáló, bőrpuhító, bőrnyugtató hatású. El nem szappanosodó anyagokban gazdag, ezért 5-10%-nál nagyobb mennyiségben nem érdemes alkalmazni a szappanokban.
Kozmetikai hatása: Száraz bőr A shea vaj viszonylag lassan szívódik fel a bőrbe, hosszan tartó hidratáló hatású. Ekcéma Az ekcémás bőr tüneteit gyorsan csökkenti, természetes hidratáló hatása révén megakadályozza a betegség kiújulását.
Pikkelysömör Gyorsan és tartósan enyhíti a psoriasis tüneteit
Allergia Enyhíti az allergiás reakciókat, bőrproblémákat, nyugtató hatású.
Napozás A shea vaj természetes módon 5-6-os fényvédő faktorral rendelkezik.
Gyulladás Gyulladáscsökkentő hatása révén alkalmazható kiütésekre, csípésekre,
Borotválkozás Megnyugtatja és ápolja az irritált bőrt.
Bőrkeményedés Bőrpuhító hatású, elősegíti a kirepedezett bőr gyógyulását.
Terhesség Használatával elkerülhető a terhességi csíkok megjelenése.
Égés Kisebb égési sérülések esetén segíti a bőr regenerálódását.
Alkalmazása szappanokban: Bázisolajként akár 35%-ban, de kis mennyiségben is hatásos. Keményíti a szappant, kevés hab.
Olvadáspontja: körülbelül 31 – 38 ° C
 shea vaj
 Szezámmag-olaj (Sesamum indicum):
El nem szappanosodó anyagokban gazdag, bőrtápláló és normalizáló hatású olaj, főképp masszázsolajok, hajápolók és fényvédőkrémek alapanyaga. Erős, jellegzetes mandulaillata van, ami a szappanban is kellemetlen lehet ha nagy mennyiségben használjuk.
 szm
 Szőlőmag-olaj (Vitis vinifera):
Telítetlen zsírsavakban gazdag, könnyű, gyorsan felszívódó olaj. Nagyon jól hidratálja a bőrt, de nem hagy olajos nyomot. Nagyobb mennyiségben is (30%) alkalmazható a szappanban.
Kozmetikai hatása: A bőr simaságát, rugalmasságát biztosítja, megelőzi korai öregedését, képes a kollagén szöveteket regenerálni, növekedésüket stimulálni, a petyhüdt bőr állapotát javítani. A bőrbe könnyen és gyorsan felszívódik, különösen alkalmas normál, zsíros, száraz és érett bőr ápolására.
Összetevők: A hidegsajtolással kinyert szőlőmag-olaj gazdag bioaktív, antioxidáns anyagokban, bioflavonokban, telítetlen zsírsavakban, linolsavban (az F vitamin egyik alkotója), klorofillban.
Felhasználása szappanokban: bázisolajként 3% – 15%-ban
 images
 Tökmag-olaj (Cucurbita maxima, c. Pepo):
A-, E-, C-, K-vitaminokban gazdag, sötét, majdnem fekete színű olaj erőteljes mandulaszerű illattal, amely a szappanban is érezhető. Kendermagolajhoz társítva nagyszerű alapanyaga az intim-szappanoknak. Ajánlott koncentrációja a szappanban 2-3%.
 kl

MONDD EL A VÉLEMÉNYEDET, SZÓLJ HOZZÁ ITT:
Bázis zsírok

Bázis zsírok
Bázis zsíroknak azokat a zsírokat, olajokat nevezzük, melyeket nagyobb mennyiségben
(az összes zsír 30-100%-a) használunk a szappanban

Faggyú, disznózsír és egyéb állati zsír:Telített zsírok, nincsenek különösebb bőrápoló tulajdonságaik. Nagy mennyiségben alkalmazva a szappannak zsírszagot kölcsönöznek, de telítetlen zsírokkal megfelelő egyensúlyban használva nagyszerű tisztító hatást, gyönyörű fehérséget és finom krémes habot biztosítanak. Önmagukban alkalmazva ezeket a zsírokat, nagyszerű mosószappan készíthető.            ………………………………………index
Földimogyoró-olaj  (Arachis hypogaea):
Telítetlen zsír, E-vitaminban gazdag, bőrtápláló, a bőr szárazságát enyhítő és a bőr rugalmasságát fokozó hatású, valamennyi bőrtípusra használható olaj. A szappannak jó habot ad, az oliva olajat is jól helyettesíti, 30%-nál nagyobb koncentrációban használva azonban elpuhítja a szappant.
Kozmetikai hatása: Rendkívül bőrtápláló, enyhíti a bőr szárazságát és fokozza annak rugalmasságát. Minden bőrtípusra ajánlott, főleg a száraz és erősen igénybe vett bőrre. Hatásosnak bizonyul a korpa és ekcéma kezelésében is.
Felhasználása szappanokban: Lágyítja a szappant, bázisolajként akár 40 %-ban használható kemény olajokkal együtt.
Figyelmeztetés: Nem alkalmazható földimogyoró- vagy szójaallergia esetén!
mogyoro
Kókuszolaj (Cocos nucifera):
Telített zsír, a szappanok gyártásban leggyakrabban alkalmazott olajok egyike. Nagyon jó bőrápoló. A szappannak szilárdságot és fantasztikus habot biztosít, de 30%-nál nagyobb mennyiségben használva a szappanban száríthatja a bőrt. Érdekesség hogy a kókuszolaj az egyetlen olaj amely a tengervízzel is habot képez.
Kozmetikai hatása: A kókuszolaj a napjainkban kapható leghatásosabb testápoló. A természetes olaj antioxidánsokban gazdag, telített zsírjai hatásosan hidraltálják a száraz bőrt, és gátolják kiszáradását. különösen a téli hónapokban okoz látványos változást. Száraz, érzékeny, viszkető bőrre ajánlott, a gombás fertőzések ellen is védelmet nyújt. A kókuszolaj telített zsírsavjai természetes védőréteget képeznek a bőrön. A természetes olaj antioxidánsai hatástalanítják a káros napsugárzás következtében létrejövő szabadgyököket.
Alkalmazása szappanokban: bázisolajként használjuk akár 40%-ban, nagyobb mennyiségban száríthatja a bőrt. Keményíti és szép fehér színt ad szappannak. Jól tisztít, jól habzik.
kokuszolaj
Kukoricaolaj (Zea mais):
Többszörösen telítetlen zsírsavakban gazdag olaj, mely magas E, A, B1, B2 és C-vitamin tartalmú, nagyszerű bőrápoló és normalizáló hatású. 30%-nál nagyobb koncentrációban puha szappant eredményez. Egy kissé lassítja a pudingosodást, de más telített zsírokkal egyensúlyban javítja azok habzását.
images
Kukoricacsíra olaj Kozmetikai hatása:
Gyulladás csökkentő hatású, a visszérgyulladások esetén hoz enyhülést. Rendkívül értékes bőrrokon anyag, tele van A, E, F vitaminokkal és lecitinnel, amelyek késleltetik a bőr öregedését és ráncosodását.
Alkalmazása szappanokban: Kevésbé habzik, lágyítja a szappant, kevésbé eltartható. Bázisolajként 20%-ig használható, de leginkább folyékony szappanokhoz, máskülönben csak kemény olajokkal együtt.
 images
Mandula olaj
Egy másik, igen kedvelt olajféleség a mandulaolaj, melyet a rózsafélék családjába tartozó mandulafa nemesített, édes ízű terméseiből préseléssel nyerik ki. A mandulaolaj legnagyobb részét két olyan zsírsavösszetevő (linolsav és olajsav) alkotja, melynek fontos szerepe van a bőr védelmében és a bőr szárazságának megszüntetésében. Enyhíti a viszketést, a bőr ingerlékenységét és a gyulladásokat, ezen kívül megnyugtatja, puhábbá, simábbá teszi a bőrt. Kiválóan vegyül illóolajokkal. A mandulaolaj minden bőrtípusra jó, különösen alkalmas az ekcémás bőr kezelésére.
Kozmetikai hatása: A mandulaolaj legnagyobb részét két olyan zsírsavösszetevő (linolsav és olajsav) alkotja, melynek fontos szerepe van a bőr védelmében és a bőr szárazságának megszüntetésében. Hatóanyagai nyugtatják, és rugalmassá teszik a bőrt. A mandulaolaj minden bőrtípusra használható. Kiválóan alkalmas érzékeny bőrűek illetve kisbabák testének ápolására! Önmagában a mandulaolaj is segít megelőzni a terhességi csíkok kialakulását. Telítetlen zsírsav tartalma miatt védőréteget képez a bőrön, ezáltal óvja annak hidrolipid köpenyét a külső hatások – például a szél és a hideg – ellen. A mandulaolaj enyhíti a viszketést, a bőr ingerlékenységét és a gyulladásokat, egyúttal védi a bőr felszínét.
Felhasználása szappanokban: Bázisolajként kb. 30%-ban
 images
Napraforgóolaj (Helianthus annuus):Telítetlen zsírsavakban gazdag, könnyű olaj, nagyszerű bőrápoló tulajdonságokkal. Magas E-vitamin tartalma hosszan megőrzi az avasodástól. Túl nagy (30%-nál nagyobb) mennyiségben alkalmazva puha szappant eredményez, ami nehezen éri el a szalag-fázist (pudingosodás).
Kozmetikai hatása: Védi a bőrt a környezeti hatásoktól és antibakteriális. Könnyen felszívódó, minden bőrtípusra fölvihető olaj. Magas E-vitamin-tartalma révén különösen előnyös a kényes és a száraz bőrűek számára.
Alkalmazása szappanokban: Bázisolajként akár 20 %-ban, de mindig kemény olajokkal együtt, mert lágyítja a szappant.
 116512_olaj04
Olívaolaj (Olea europea):A szappan-alapanyagok királya, ezer-használatú olaj. Telítetlen és esszenciális zsírsavakban gazdag olaj, nagyszerű bőrápoló, -tápláló és -védő tulajdonságokkal. Világos színű, jól keményedik, úgyhogy nagyon jó állagú és gyengéd szappant eredményez, de az olíva olaj-szappannak aránylag hosszú érlelésre van szüksége: minimum 6-8 hétre, és kevés habot képez. A szappanban nagy mennyiségben, illetve önmagában is nagyszerűen alkalmazható.
Igen kedvelt alkotóelem többek közt az olívaolaj. A Földközi-tenger környékén őshonos olajfa (Olea europaea) csonthéjas terméséből, az olajbogyóból készül. Zöldessárga, jellemző illatú, kellemes, édeskés ízű, szobahőmérsékleten folyékony növényi zsiradék. Az olívaolaj a Földközi-tenger népei számára fontos élelmiszerforrás volt, de vallási rítusoknál, gyógyszerek alapanyagként, lámpaolajként, szappan készítésére és a bőr ápolására is használták. Az olívaolaj a szervezet számára esszenciális telítetlen zsírsavakat tartalmaz: linolsavat, linolénsavat és arachidonsavat. Természetes antioxidánsai az A-, D-, E-vitamin és a béta-karotin.
Kozmetikai hatása: Az olívaolaj a haj és a bőr gyógyítására egyaránt kiváló. Gyógyít, megnyugtat, jól kenődik és gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkezik. Az olívaolaj természetes antioxidánsai az A-, D-, E-vitamin és a béta-karotin. Jó kozmetikai szer, gyakorlatilag az összes bőrtípushoz, ám különösen az a száraz bőrhöz és a száraz töredező hajhoz.
Alkalmazása szappanokban: kiváló bázisolaj akár 100%-ban
 oo
Pálmaolaj (Elaeis guineensis):
Telített zsír. Különösebb bőrápoló tulajdonsága nincsen, de a szappannak szilárdságot és gazdag, bő habzást biztosít, a pálmaolaj-szappanok hamar keményednek és nagyon jó a tisztító hatásuk.
Alkalmazása szappanokban: Bázisolajként akár 50 %-ban használhatjuk, keményíti a szappant, jól habzik.
 po
Pálmamag olaj
Szappanban stabil és gazdag habot képez. Kíváló kemény szappan készíthető belőle, bár nem annyira mint a kókuszolajból, habár nagyon hasonlít hozzá.
Alkalmazása szappanokban: Bázisolajként 30%-tól. Keményiti a szappant, gazdag habot képez.
 pmo
Repceolaj (Brassica napus, B. campestris, B. tournefortii):
Különösebb bőrápoló tulajdonsága nincsen, de nagyszerű “kitöltő” a szappanban. Nagy mennyiségben alkalmazva ez az olaj is puha szappant eredményez, ami hamar avasodik.
 ro
Rizsolaj (Oryza sativa):
Telítetlen zsírsavakban gazdag, bőrápoló és bőrnyugtató hatású, kifejezetten ajánlott a száraz és érett bőrre, illetve sampon szappanokhoz. A rizsolaj-szappan könnyebben válik el a formától, de a zselé-fázisban nagyban megnövelheti a reakció hőmérsékletét, ezért a cukortartalmú anyagokat (tejet, mézet) alkalmazó receptekben a használata maximum 20%-os koncentrációban ajánlott.
 ro
Szójaolaj
Telítetlen zsírsavakban gazdag, könnyen felszívódó olaj. Puha szappant és igen kevés habot eredményez, de nagyszerű “kitöltő”.
A szójabab a világon a legnagyobb mennyiségű zsiradékot adó növény. Kínából indult útjára, szülőhazájában ma is több mint húsz millió tonnát (az összes zsiradéktermelés 21%-a) állítanak elő belőle.
Kozmetikai hatása: Magas E-vitamin tartalmának köszönhetően ideális száraz bőrre, kiváló hidratáló, öregedés gátló hatású. Puhává és selymessé varázsolja a bőrt.
Összetevők: magas lecitin tartalom, amely mintegy 1,5-3,5%-ot tesz ki. Ezenkívül nagy mennyiségben E-vitamint, a szójafehérje pedig sok fito-ösztrogént tartalmaz.
Alkalmazása szappanokban: bázisolajként akár 40%-ban, de mindig kemény zsírokkal együtt, mert lágyítja a szappant.
 images

MONDD EL A VÉLEMÉNYEDET, SZÓLJ HOZZÁ ITT:
Olajok, zsírok, vajak

letöltés (1)A növényi olajok biokémiai felépítése nagyon hasonló a bőr zsíranyagaihoz, s értékes, mesterségesen utánozhatatlan hatóanyagokat – vitaminokat, ásványi anyagokat, foszfolipideket (pl. lecitint), növényi szterineket, antioxidánsokat, szín- és ízanyagokat stb. – tartalmaznak. Ezért a natúrkozmetikában (fito-, és aromakozmetikában) egyre népszerűbbek, és egyre sokoldalúbban használják fel őket.

Tisztítanak: A zsiradékok közös tulajdonsága, hogy elegyednek a bőrmirigyek váladékaival, s így segítségükkel könnyedén, a bőr kiszárítása nélkül eltávolíthatók a különféle szennyeződések.
Védik a bőrt: A lassan felszívódó telített zsírok, olajok – amilyenek pl. a shea vaj (karitévaj), a kókuszzsír, a kakaóvaj, a sűrűn folyós ricinusolaj és a jojobaolaj – ugyanis védőréteget alkotnak a bőrön, s meggátolják a hideg, a szél és a száraz levegő vízelvonó hatását.
Hidratál: A száraz és vízhiányos bőrök krémjeiben, testápolóiban telített zsírsavakat tartalmazó növényi olajoknak és viaszoknak is szerepelni kell, mert ezek képesek meggátolni a sejtek vízvesztését anélkül, hogy gátolnák a bőrlégzést, és leszoktatnák a bőrt saját zsíranyagainak megtermeléséről.
Fényvédelem: Egyes növényi olajok bizonyos mértékig az UV-sugarak káros hatásaitól is megvédik a bőrt. Ilyen például makadámia olaj, szezám olaj, avokádó vaj és a kókuszolaj.146
Rugalmassá teszik a bőrt: A terhességi csíkok megelőzésére olyan olajokkal lehet felvenni a harcot, amelyek a bőrt intenzíven puhítják, rugalmasítják. A mogyoróolajat, lenolajat és kökényolajat tartalmazó testápolót mindenki alkalmazhatja, akinek gyenge a kötőszövete.
Regenerálnak: Minél hosszabb ideig érnek a növények magjai, amelyekből az olajat kipréselik, annál magasabb százalékban tartalmaznak esszenciális (számunkra nélkülözhetetlen) zsírsavakat. Mivel ezek gyorsan száradó olajok, általában csak más olajokkal keverve, és csak maximum 10%-ban tehetőek a krémekbe. Ilyenek például az argánfaolaj, avokádóolaj, búzacsíra olaj stb…
Nyugtatnak, gyógyítanak: A shea vaj, az aloe vera olaja, a körömvirágolaj és a csipkebogyóolaj megnyugtatják és regenerálják a naptól megviselt bőrt. A sebek gyorsabban gyógyulnak, ha a hámosodást segítő karotinoidokat, A-vitamint és allantoint tartalmazó növényi olajokkal kenegetjük: ilyenek pl. shea vaj, a csíraolajok, a körömvirágolaj, a karottaolaj (búzacsíra-, kukoricacsíra-olaj).

 

A szappankészítésnél csoportosítjuk bázis és tápláló zsírokra.

Bővebben itt olvasható róluk: BÁZIS zsírok TÁPLÁLÓ zsírok.

MONDD EL A VÉLEMÉNYEDET, SZÓLJ HOZZÁ ITT:
Illóolajok

isolated-essential-oilAz illóolaj olyan növényekből nyert folyadék, amely illékony vegyületeket tartalmaz. A természetes illóolajoknak nemcsak kellemes az illatuk, de sok (bőr)problémára jelenthetnek megoldást.

Ha nemcsak gyógyászai céllal, hanem kifejezetten az illata miatt szeretnénk használni egy illóolajat, akkor is érdemes utánanézni az alkalmazásnak.
Az illóolajok ugyanis a leginkább allergén anyagok. Adagolásukhoz nagy figyelem szükséges.
Gyerekeknél kerülendő: inkább semmilyen illóolajat ne használjunk, vagy csak nagyon enyhét, a felnőtt adag 1/3-át, 1/4-ét. Tilos az eukaliptusz, menta, kámfor!
Áldott állapotban lévők kerüljék az ánizs, árnika, bazsalikom, boróka, borsmenta, cédrus, cickafark, ciprus, csombor, csombormenta, fahéj, fenyő, geránium, illatos verbéna, izsóp,jázmin, kakukkfű, kámfor, koriander, majoranna, muskotályzsálya, olasz szalmagyopár, oregánó, pálmarózsa, rozmaring, szegfűszeg, szerecsendió, tárkony, tuja , varádics, vasfű vagy a zsálya illóolajak használatát. Ezek görcsöket, vetélést okozhatnak.
A terhesség korai szakaszában a következőket sem szabad használni: zsálya, rózsa, jázmin, kamilla. Később már mértékkel lehet.
Napozás előtt kerüljük a citrusfélék olajainak alkalmazását, valamint a fogpiszkálófű és az angyalgyökér illóolajok használatát, mert ezek fényérzékenyítő olajok, és fény hatására a bőrön kiütéseket okozhatnak.

Levegőtisztításra, fertőzések elkerülésére: bergamott, eukaliptusz, citrom, levendula, fenyő illóolajak, vagy tetszés keverve
Fáradtság leküzdését segítő, frissítő illatok: citrom, mandarin, borsosmenta, eukaliptusz, rozmaring
Harmonizáló, nyugtató, feszültség oldó illatok: fenyő, rózsafa, rózsa, narancsvirág, citromfű
Köhögéscsillapító: bazsalikom, ánizs, eukaliptusz
Stressz oldó hatású: bergamott, geránium, levendula
Klimaxos tünetek mérséklésére: citromfű, levendula, szantál, ylang-ylang, zsálya
Nőgyógyászati betegségek, fájdalmas menstruáció kiegészítő kezelésére: rózsa, bergamott, levendula, borsmenta

Az illóolajok szerepe a bőrápolásban már régóta ismert.
A következő felsorolás összegzi, hogy milyen bőrproblémára milyen olajok használhatók.

 • Zsíros bőrre: bergamott, cédrus, citrom, citromfű, édeskömény, geránium, grépfrút, kamilla, levendula, mirha, rózsa, szantálfa, narancs, narancsvirág, ciprus, boróka, mandarin, ilang-ilang
 • Normál bőrre: levendula, jázmin, geránium
 • Pattanásos bőrre: bergamott, boróka, citrom, citromfű, geránium, grépfrút, levendula, szantálfa, teafa, tömjén, pacsuli, narancs, ezüstcédrus, muskotályzsálya, ilang-ilang, szegfűszeg,
 • Száraz bőrre: cickafark, geránium, jázmin, kamilla, szantálfa, ylang-ylang, tömjén, pálmarózsa, geránium, muskotályzsálya, rózsa, mandarin
 • Érzékeny bőrre: grépfrút, kamilla, narancsvirág, rózsa
 • Kevert bőrre (ezek a kiegyenlítő olajok): geránium, levendula, szantálfa, ylang-ylang
 • Általános bőrápolásra: levendula, rózsa, rozmaring, kámfor, ciprus, geránium, kamilla, rózsafa,
 • Kombinált bőrre: narancs, mandarin, geránium,
 • Érett bőrre: tömjén, pacsuli, narancsvirág, ezüstcédrus, szantálfa, pálmarózsa, geránium, jázmin, rózsa
 • Terhesség ideje alatt használható: mandarin, narancs, citrom, bergamott, kamilla, levendula, tömjén, Ilang-Ilang, rózsa, szantálfa, rózsafa, narancsvirág
 • Terhesség ideje alatt kerülendő: ánizs, bazsalikom, boróka, borsmenta, ciprus, fahéj, izsóp, kakukkfű, kámfor, majoránna, mirha, borsfű, rozmaring, szegfűszeg, szerecsendió, tárkony, zsálya,
 • Gyermekek: római kamilla, citrom, rózsa, mandarin, édes narancs, narancsvirág, teafa (3 hónapos kortól), szantálfa, levendula.
 • Fototoxikus olajok: citrom, grapefruit, bergamott, kasszia, kömény, gyömbér, lestyán, mandarin, narancs
 • Alacsony vérnyomás esetén kerülendő: Ilang-Ilang, levendula, majoránna
 • Magas vérnyomás esetén kerülendő: kakukkfű, rozmaring, muskotályzsálya, izsópfű,

 

Illóolajok részletesebben:

…..

Illóolajok Élettani hatása Ellenjavalt
Ánizs Alkohol ízesítõ, bõrnyugtató, csuklás, élénkítõ, élõsdi pusztító, epekiválasztást serkentõ, étvágytalanság, fertõtlenítõ, csíraölõ, fûszer, görcsoldó, gyomorerõsítõ, izomgörcs-oldó, köptetõ, nyákoldó, közérzetjavító, mûködésszabályozó, szájápoló, szájfertõtlenítõ, szélszorulás oldó, szíverõsítõ, vizelethajtó
Az Ánizsolaj enyhít az alábbi betegségeken:álmatlanság, asztma, bélférgek, bélgörcsök, emésztési zavarok, gyomorrontás, felfúvódás (gyomor, bél), frigiditás, gombásodás, hajhullás, hörghurut (bronchitis), impotencia, köhögés, kolera, menstruációs görcsök, migrén, rák, reuma, izületi gyulladás, köszvény, rovarcsípés, szúrás, szív és keringési zavarok.
Az Ánizsolaj ellenjavallatai:– kemoterápia alatt- fürdõvízben csípõs- csak kis adagban (egy-egy csepp), és rövid ideig (maximum egy hét) alkalmazható belsőleg!- nagyobb dózisban, hosszas alkalmazás esetén keringési zavarokat, vérnyomás-emelkedést, izomrángást, emésztési zavarokat, kábultságot okoz- a bőr érzékenységét növeli. Napozáskor bőrfoltosodást okozhat
Avokádó Tele van A, D és E vitaminokkal.
Kiváló ápoló a száraz, ekcémás bőrre. Hatékonyan alkalmazzák gyulladásra, hegek kezelésére.
Bazsalikom Ez az esszencia egy egyiptomi demeter gazdálkodásból származik. Lefordítva a bazsalikom szó annyit jelent: „királyi” és a déli országok egyes ételkülönlegességeire felteszi az i-re a pontot. Ez az energetizáló illóolaj serkenti a koncentrációt, megvilágít és megnyugtat. A bazsalikomot a bőrön csak nagyon hígított állapotban (max. 1%) használhatjuk! Állapotosoknál, csecsemőknél és kisgyermekeknél kerüljük a használatát. Menstruáció-stimuláló hatása miatt használata terhesség alatt nem ajánlott. Külsőleg nagyon enyhén irritáló, ezért ne használjuk túlérzékeny bőrön! A bazsalikom olaj nem fototoxikus. Ne becsüljük alá nagyon erős nyugtató hatását, túladagolása kábultságot okozhat!
Bergamott Bőrtisztító, -fertőtlenítő, dezodoráló, élénkítő, étvágytalanság, fájdalomcsillapító, fertőtlenítő, csíraölő, frissítő, görcsoldó, gyulladáscsökkentő, -gátló, illatszer, izzadtságcsökkentő, nyugtató, sebgyógyító, szájápoló, szélszorulás oldó, vírusölő.
A bergamottolaj jó az alábbi tünetekre: fáradtság, félelem, görcsök – sima izmoknál, hasmenés, hólyagpanaszok, láz, normál bőr, pattanás, stressz, székrekedés, zsíros bőr.
A bergamottolaj enyhít az alábbi betegségeken: bélférgek, bélgörcsök, bélgyulladás, börgyulladás, acne, depresszió, elhízás, emésztési zavarok, gyomorrontás, felfúvódás (gyomor, bél), gombásodás, herpesz, idegesség, megfázás, meghűlés, övsömör, petefészek-gyulladás, pörsenés, rovarcsípés, -szúrás, sömörhólyagok, tályog, torokgyulladás.
– kemoterápia idején
– a Bergamott illóolaj növeli a bőr fényérzékenységét, akár belsőleg, akár külsőleg alkamazzuk. Kezelés és/vagy kúra idején soha ne napozzunk! Napfényre se menjünk!
Boróka A borókaolaj a legjobb választás a vizeletkiválasztó szervek kezelésére, húgyhólyaggyulladás és húgyúti megbetegedések esetén. Ülõfürdõhöz adagolva gyógyítja az aranyeret és a menstruációs problémákat. Masszázsolajban használva csökkenti az izomgörcs és az ízületi gyulladás fájdalmait is. Inhalálásával a megfázás, a hörghurut és a köhögés kúrálható vele. Segít a pattanások eltüntetésében gyulladásgátló hatása miatt. Narancsbõr és visszértágulat ellen is kiváló. Illata segít leküzdeni az ideges feszültséget, a szorongást és a stresszt. Visszaadja az érzelmileg kimerült ember életerejét. Terhesek és vesebetegek számára nem javallott erõteljes folyadékkiválasztó hatása miatt!
Borsmenta Sokoldalúan használható szer. Lázcsillapító, fájdalomcsillapító, légút tisztító, frissítő hatású. Fejfájásnál csöppentsünk zsebkendőre belőle, és azt szagolgassuk.
Használhatjuk az illóolajokat kellemes frissítő, nyugtató, vagy gyógyító hatású fürdők készítéséhez. Ilyenkor a megfelelő hatás eléréséhez az olajokat célszerű előbb elkeverni egy kevés mézben, tejfölben, vagy kedvenc habfürdőnkben, mert így egyenletesebben oszlik el az olaj a fürdővízben.
Búzacsíra Tele van E vitaminnal, és remek antioxidáns.
Segít a regenerálódásában, karbantartja a szöveteket.
CickafarkJavasolt alkalmazás: arc- és testápoló olaj készítéséhez, aromafürdő készítéséhez (elsősorban hölgyeknek, higiéniás célra). A cickafarkfű-olaj antimikrobiális, gyulladáscsökkentő és sebgyógyulást elősegítő főbb hatásokkal rendelkezik. Alkalmazásának fontosabb területei a kamillaolajéhoz hasonlóan különféle bőrgyulladások, nehezen gyógyuló sebek, szájüregi gyulladások, hüvelyfertőzések, valamint a gyomor- és bélcsatorna gyulladásos megbetegedései. A fenti megbetegedések és problémák (aroma)terápiás és kozmetikai kezelésére krémek, kúpok, fürdő- és masszázsolajok, szájöblögetők és egyéb készítmények formájában kerül felhasználásra.
Citromfű A citromfű olaj fokozza a bőr rugalmasságát,feszesíti a kötőszöveteket. Antiszeptikus hatása révén megöli a a vírusokat, ezért kiválóan alkalmazható övsömör vagy herpesz esetén is.Ideg és szívnyugtató, görcsoldó hatású, serkenti az emésztést, valamint gyakran alkalmazzák fejfájás vagy álmatlanság esetén.
Citrom Párologtatva kiváló baktérium és vírusölő,
frissítő hatású, gyulladásgátló.
Légzőszervi megbetegedéseknél: megfázás, influenza, torokgyulladás, pamut zsebkendőre csöppenthető (1-2 csepp), minden orrfújásnál belélegezzük.
Tisztítja és fertőtleníti a légutakat, friss illatával jobb kedvre hangol. Fürdőként (felnőttnek a kád vizébe 5-8 csepp, gyereknek a nagy kád vizébe 4-5 csepp) salaktalanító, véredényeket erősítő, emésztést rendező hatású.
Kitűnően alkalmazható lázcsillapító fürdők
adalékanyagaként.
Erdei fenyő Az erdeifenyő-olaj jó az alábbi tünetekre:
fáradtság, gyomor- és bélfájdalom, izomfájdalom, klimax, lábizzadás, láz, másnaposság, stressz.
Az erdeifenyő-olaj enyhít az alábbi betegségeken:
arcüreggyulladás, asztma, fertőző betegségek, frigiditás, hörghurut (bronchitis), húgyutak fertőző betegségei, impotencia, köhögés, májbetegségek, megfázás, meghűlés, orr-, homloküreg-gyulladás, reuma, izületi gyulladás, köszvény, torokgyulladás, tüdő-megbetegedések, vesekő.
Eukaliptusz Az eukaliptuszolaj hatásai:általános erõsítõ, baktériumölõ, dezodoráló, élõsdi pusztító, fájdalomcsillapító, fertõtlenítõ, csíraölõ, folttisztító (tinta, kátrány), frissítõ, gyulladáscsökkentõ, gátló, hangyaûzõ, izomgörcs-oldó, izomlazító, izzasztó, köptetõ, nyákoldó, légzéskönnyítõ, méregtelenítõ, tisztító, mûködésszabályozó, rovarûzõ, szauna olaj, szúnyogriasztó, vércukorszint szabályozó, vesemûködést serkentõ, vírusölõ, vizelethajtó.Az eukaliptuszolaj jó az alábbi tünetekre:fáradtság, fejfájás, hasmenés, hólyagpanaszok, izomfájdalom, láz, szapora légzés.Az eukaliptuszolaj enyhít az alábbi betegségeken: AIDS, immun-, nyirokrendszer, arcüreggyulladás, asztma, bárányhimlõ, bélférgek, bõrfertõzés, cukorbetegség, elhízás, gombásodás, gyomorfekély, herpesz, hörghurut (bronchitis), húgyutak fertõzõ betegségei, influenza, köhögés, korpásodás, lábgombásodás, magas vérnyomás, megfázás, meghûlés, orr-, homloküreg-gyulladás, övsömör, reuma, izületi gyulladás, köszvény, rovarcsípés, szúrás, torokgyulladás. – kemoterápia alatt- fürdővízben csípős
Fahéj A fahéjolaj hatásai:
agyműködést serkentő, alkoholízesítő, baktériumölő, élősdi pusztító, étvágytalanság, fertőtlenítő, csíraölő, fűszer, görcsoldó, gyomorerősítő, illatszer, izgató, izomgörcs-oldó, izomlazító, köptető, nyákoldó, közérzetjavító, melegségérzet fokozó, méregtelenítő, tisztító, működésszabályozó, nemivágy növelő, nyugtató, összehúzó hatású, rothadás gátló, szájápoló, szélszorulás oldó, vérzéscsillapító, vírusölő.A fahéjolaj jó az alábbi tünetekre:
fáradtság, félelem, gyomor- és bélfájdalom, hasmenés, láz, menstruációs panaszok, orrvérzés, stressz.A fahéjolaj enyhít az alábbi betegségeken:
általános gyengeség, bélférgek, bélgörcsök, elhízás, emésztési zavarok, gyomorrontás, felfúvódás (gyomor, bél), gombásodás, idegesség, impotencia, köhögés, lumbágó, keresztcsontfájás, megfázás, meghűlés, menstruációs görcsök, orr-, homloküreg-gyulladás, pestis, rák, reuma, izületi gyulladás, köszvény, rovarcsípés, szúrás, sárgaláz, szabálytalan havi vérzés, szívidegesség, szívritmuszavar, torokgyulladás, végtagfájdalmak, visszérgyulladás.
– nagy dózisban
– kemoterápia idején
– fürdővízben csípős

Grapefruit A grapefruitolaj hatásai:
epekiválasztást serkentő, étvágytalanság, frissítő, hajnövekedést serkentő, idegerősítő, illatszer, izzadtságcsökkentő, légfrissítő, nyirokrendszer, összehúzó hatású, vértisztító.A grapefruitolaj jó az alábbi tünetekre:
fáradtság, fejfájás, fogínyvérzés, hasmenés, hideg végtagok, izomfájdalom, ráncos, fáradt bőr, stressz, zsíros bőr.A grapefruitolaj enyhít az alábbi betegségeken:
általános gyengeség, depresszió, elhízás, epebetegségek, gyomor- és bélpuffadás, köhögés, májbetegségek, megfázás, meghűlés, narancsbőr (cellulitis), petefészek-gyulladás, pörsenés, reuma, izületi gyulladás, köszvény, vérzések (gyomor, bél, húgyvezeték), vízkórosság, ödéma, vizenyő,
– kemoterápia idején
Jázmin Görcsoldó és fájdalomcsillapító. Elõsegíti a szabályos menstruációt és megkönnyíti a szülést. Serkenti a tejtermelõdést is. Férfiak számára ugyanennyire hasznos, hiszen erõsíti a férfi szaporítószerveket. Még a prosztatára is hatásos. Sokféle bõrbetegségre is jó, mivel gátolja a baktériumok terjedését. Segít az érett, száraz bõr vízháztartásának helyreállításában. Selymessé teszi a bõrt, és tompítja a testszagot.
Illata varázslatos és rendkívül hosszan tartó. Derûssé és magabiztossá tesz. Érzéki hatású.
Jojoba Minden bőrtípusra jó, még a pattanásos bőrt is hatékonyan ápolja. Növeli ab őr rugalmasságát.
Levendula Görcsoldó, fájdalomcsillapító, depresszió ellenes, nyugtató hatású, emellett vírus és baktériumölő.
Szabályozza a vérnyomást, serkenti az
immunrendszer működését.
Kedvezően befolyásolja a női hormonműködést.
Az egyetlen illóolaj, amit hígítatlanul a bőre kenhetünk.
A többi olaj ugyanis bőr irritációt okoz.
Ha az égés helyét azonnal beecseteljük levendulával,
nem hólyagosodik fel a bőr, a fájdalom hamarabb elmúlik.
Ha csak később jutunk illóolajhoz, akkor is érdemes
használni,gyorsabban és szebben gyógyul a seb.
Horzsolásokra, hegek kezelésére is használható.
Általános sebgyógyító, és fertőtlenítő hatással bír.
Aki rosszul alszik, tegyen egy csepp levendulát a párnája csücskére.
A kellemes virágillat elősegíti a jó alvást.
Makadámia Nagyon jó bőrkondicionáló, hatékony az érett bőrre, és könnyen beszívódik
Mandarin Nyugtató, közérzetjavító hatású. Kisgyermekeknél is alkalmazható! Védi a bõr rugalmasságát. Terhességi csíkok megjelenésénél is alkalmazható
Mandula Minden bőrtípusra jó, kiváló babaápolásra. Leginkább száraz, érzékeny bőrre alkalmazzuk.
Narancs A narancsolaj hatásai:Bőrnyugtató, étvágygerjesztő, gyomorerősítő, gyulladáscsökkentő, -gátló, idegerősítő, illatosító, közérzetjavító, nemivágy növelő, nyugtató, szagtalanító, szíverősítő, tisztító, -fertőtlenítő.A narancsolaj jó az alábbi tünetekre:Fejfájás, félelem, fokozott bélműködés, hányinger, émelygés, tengeri betegség, hasmenés, menstruációs panaszok, ráncos, fáradt bőr, repedezett bőr, stressz.A narancsolaj enyhít az alábbi betegségeken:Álmatlanság, általános gyengeség, égés, leégés, elhízás, emésztési zavarok, gyomorrontás, fogínygyulladás, hörghurut (bronchitis), idegesség, köhögés, megfázás, meghűlés, petefészek-gyulladás, reuma, izületi gyulladás, köszvény. – kemoterápia alatt
Orvosi zsálya
Rozmaring
Teafa A teafaolaj hatásai: általános erősítő, baktériumöő, bőrregeneráló, fertõtlenítõ, csíraölõ, izzasztó, köptető, nyákoldó, méregtelenítõ, tisztító, nemi vágy növelõ, sebgyógyító, szájfertõtlenítõ, vírusölõ.A teafaolaj jó az alábbi tünetekre:hányinger, émelygés, tengeri betegség, hólyagpanaszok, pattanás, szemölcs, zsíros bőr.A teafaolaj enyhít az alábbi betegségeken: AIDS, immun-, nyirokrendszer, általános gyengeség, asztma, bélfertõzések, bõrfertõzés, bõrgyulladás, acne, égés, leégés, fehérfolyás, gombásodás, hajhullás, herpesz, hörghurut (bronchitis), hüvelygombásodás, influenza, korpásodás, lábgombásodás, megfázás, meghûlés, orr-, homloküreg-gyulladás, övsömör, rovarcsípés, -szúrás, szájzug herpesz, torokgyulladás.Légterek frissítésére, párologtatás, aromafürdő, gombásodásra hajlamos láb ápolására lábfürdő, zsíros, korpás haj ápolása, horzsolásra, pattanásra, rovarcsípés okozta viszketésre – kemoterápia alatt
Tömjén A tömjénolaj hatásai:bőrnyugtató, bőrregeneráló, fertőtlenítő, csíraölő, illatszer, köptető, nyákoldó, nyugtató, sebgyógyító, szagtalanító.A tömjénolaj jó az alábbi tünetekre:félelem, repedezett bőr, stressz, terhességi csíkok.A tömjénolaj enyhít az alábbi betegségeken: aranyér, hörghurut (bronchitis), idegesség, köhögés, megfázás, meghűlés, narancsbőr (cellulitis).
Zsálya A zsályaolaj hatásai:
általános erősítő, baktériumölő, bőrtisztító, fertőtlenítő, epekiválasztást serkentő, étvágytalanság, fertőtlenítő, csíraölő, fűszer, görcsoldó, gyomorerősítő, gyulladáscsökkentő, gátló, izomgörcs-oldó, izzadtságcsökkentő, működésszabályozó, nemi vágynövelő, nyirokrendszer, összehúzó hatású, sebgyógyító, szauna olaj, szélszorulás oldó, tartósítószer, vértisztító, vizelethajtó.A zsályaolaj jó az alábbi tünetekre:
félelem, feszülő gyomor, fogfájás, hasmenés, láz.A zsályaolaj enyhít az alábbi betegségeken:
agyvérzés, aranyér, asztma, bélgyulladás, bőrgyulladás, acne, cukorbetegség, depresszió, ekcéma, epilepszia, fehérfolyás, felfúvódás (gyomor, bél), fogínygyulladás, furunkulus, hajhullás, hörghurut (bronchitis), kanyaró, magas vérnyomás, májbetegségek, mandulagyulladás, megfázás, meghűlés, pajzsmirigy-túltengés, pestis, rovarcsípés, szúrás, szabálytalan havi vérzés, szemgyulladás, torokgyulladás, vízkórosság, ödéma, vizenyő.
TILOS alkalmazni:
– kemoterápia idején
– BELSŐLEG!!!
– epilepsziás betegeknél
– nagy dózisban
– magas vérnyomás esetén
– terhesség alatt
– fürdővízben (csípős)

források:

 

MONDD EL A VÉLEMÉNYEDET, SZÓLJ HOZZÁ ITT:
Alapanyagok

IllóolajokEssentialOils

Illatuk jellemző az egyes növényekre.
Az illóolajok színe áttetsző, bár van ámbra vagy sárga színű olaj is, mint például a pacsuli- vagy narancsolaj. Mivel a növény valódi eszenciáját tartalmazzák, ezért csak kis mennyiséget kell belőlük használni.
Az illóolajokat a parfümériában, az aromaterápiában, kozmetikai iparban, gyógyszeriparban használják, valamint ételek ízesítésére. Az illóolajokat ezenkívül otthoni, házi használtra is lehet alkalmazni borogatás, lemosás, fürdőolaj-készítés, inhalálás, aromalámpában való párologtatás útján, vagy ételekbe lehet őket keverni.

Nátrium-hidroxidnaoh

A házi szappankészítők alapanyagtára igen változatos. Az egyik fő összetevő a nátrium-hidroxid – más néven nátronlúg vagy lúgkő – fehér színű, szilárd anyag, mely vízben oldódva erősen lúgos oldatot képez. Vizes oldatát éppen lúgos kémhatása miatt régen mosásra használták. A természetben ásványként nem fordul elő, kősóból (azaz nátrium-kloridból) állítják elő elektrolízissel. Használata elővigyázatosságot követel, mivel a szilárd, vagy tömény oldatban lévő nátrium-hidroxid égési sérüléseket, maradandó sebeket, hegeket, vakságot okozhat. Vízben történő oldása erősen exoterm folyamat, a felszabaduló hő égési sérülést, vagy gyúlékony anyagok belobbanását eredményezheti.

Olajok, zsírokoo

A növényi olajok biokémiai felépítése nagyon hasonló a bőr zsíranyagaihoz, s értékes, mesterségesen utánozhatatlan hatóanyagokat – vitaminokat, ásványi anyagokat, foszfolipideket (pl. lecitint), növényi szterineket, antioxidánsokat, szín- és ízanyagokat stb. – tartalmaznak. Ezért a natúr kozmetikában (fito-, és aromakozmetikában) egyre népszerűbbek, és egyre sokoldalúbban használják fel őket.